Науково-популярні видання

Сова А.

Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / Андрій Сова, Ярослав Тимчак; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК ; Апріорі, 2017. – 232 с. : іл.

ISBN 978-617-7336-12-8

Пропоноване науково-популярне видання присвячене постаті видатного українського громадського, культурно-просвітнього та політичного діяча, педагога і журналіста, основоположника і фундатора української національної фізичної культури, професора Івана Боберського (1873–1947).

Через його життя та діяльність читач може виразно відчути дух тієї унікальної доби національного пробудження і піднесення українців західноукраїнських земель у перші десятиліття ХХ ст., що мала вирішальне значення для поступування визвольної боротьби нашого народу за свою свободу і незалежність у подальші роки.

Запропонована книга – ще один крок до відновлення національної пам’яті українського народу, повернення зі забуття не лише імені Івана Боберського, а й історичного і культурного феномену української національної фізичної культури, творцем, визначним діячем і репрезентантом якого він був.

Для фахівців галузі фізичної культури і спорту, істориків, краєзнавців та усіх тих, кого цікавить історія і культура рідного краю.

 

Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею : наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В.А.Бусол, С.М. Вишневецький, Г.М. Дяків, С.А. Нікітенко, А.О. Никитенко, З.С. Семеряк, І.І. Хомяк, В. С. Шуберт; за заг. ред. В.А. Бусола. – Львів : ЛДУФК, 2016. –176 с., [48] c. іл.

ISBN 978-617-7336-11-1

Подано відомості про становлення, розвиток й основні досягнення кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури упродовж 1946–2016 років. Охарактеризовано дисципліни та спеціальності, за якими проводиться підготовка фахівців. Подано інформацію про викладацький склад і випускників, їхні здобутки в навчально-виховній, науковій, спортивній діяльності.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців із фізичної культури і спорту.

 

Сова А. О.

Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття : науковий каталог / Андрій Сова. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 72 с. – (Серія І. Дослідження. Вип. 1)

ISBN 978-966-2328-75-2

У науковому каталозі висвітлено особливості розвитку сфрагістики пожежно-гімнастичної організації «Січ» у Галичині першої третини ХХ ст. Зібрано відбитки січових печаток, виявлених у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Джерельною основою дослідження став фонд «Головний січовий комітет гімнастичного і пожежного товариства «Січ», м. Львів». У додатку опубліковано каталог січових печаток. Видання присвячене 150-літтю від дня народження провідного діяча українського спортивно-гімнастичного руху Кирила Трильовського.

Для науковців, фахівців фізичного виховання і спорту та спеціальних історичних дисциплін, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

 

Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 172 с.

ISBN 978-966-2328-23-3

Книга розповідає про Львівський державний університет фізичної культури, утворений 1946 року. Знайомить з історією навчального закладу, збереженими тут традиціями української національної фізичної культури, діяльністю знакових постатей та представляє розвиток вишу від заснування до сьогодення. У здоровому тілі – здоровий дух – основний філософський та психологічний код тіловиховання.

Для широкого читацького загалу.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ