09 вересня 2021 року

Задорожна Ольга Романівна

Тема: «Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах»

Науковий консультант Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Коробейніков Георгій Валерійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент – Костюкевич Віктор Митрофанович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогo;

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївнадоктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонент Коробейнікова Георгія Валерійовича

Відгук офіційного опонента Костюкевича Віктора Митрофановича

Відгук офіційного опонента Тищенко Валерії Олексіївни

 

13 травня 2021 року

Мандюк Андрій Богданович

Тема: «Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з використанням різних форм рухової активності»

Науковий консультант Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Дутчак Миросла Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Офіційний опонент – Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Дутчака Мирослава Васильовича

Відгук офіційного опонента Томенка Олександра Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Бєлікової Наталії Олександрівни

 

13 травня 2021 року

Ткач Юлія Анатоліївна

Тема: «Ефективність застосування варіативного модуля спортивної боротьби у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку»

Науковий керівник Окопний Андрій Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Цьось Анатолій Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк.

Офіційний опонент – Шандригось Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Цьося Анатолія Васильовича

Відгук офіційного опонента Шандригося Віктора Івановича

 

14 травня 2021 року

Рядова Ліліана Олегівна

Тема: «Удосконалення координаційних здібностей учнів з вадами зору на уроках фізичної культури з використанням сенсорноорієнтованих завдань»

Науковий керівник Шестерова Людмила Єгорівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Офіційний опонент Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ;

Офіційний опонент – Пасічник Вікторія Михайлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук офіційного опонента Кашуби Віталія Олександровича

Відгук офіційного опонента Пасічник Вікторії Михайлівни

 

14 травня 2021 року

Штефюк Іван Кирилович

Тема: «Удосконалення передзмагальної підготовки спортсменів високої кваліфікації у рукопашному бої легкого контакту»

Науковий керівник Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Офіційний опонент Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ;

Офіційний опонент Задорожна Ольга Романівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Коробейнікова Георгія Валерійовича

Відгук офіційного опонента Задорожної Ольги Романівни

 

2 квітня 2021 року

Михальчук Тетяна Дмитрівна

Тема: «Удосконалення функціональних показників жінок похилого віку з використанням комплексної програми оздоровчої ходьби»

Науковий керівник Боднар Іванна Романівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент – Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент Путятіна Галина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрєєвої Олени Валеріївни

Відгук офіційного опонента Путятіної Галини Миколаївни

 

2 квітня 2021 року

Боднар Антон Ігорович

Тема: «Удосконалення адаптаційних можливостей жінок 18-21 річного віку з використанням програм танцювального та силового фітнесу»

Науковий керівник Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Офіційний опонент Павлова Юлія Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

Офіційний опонент Путятіна Галина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури.

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Павлової Юлії Олександрівни

Відгук офіційного опонента Путятіної Галини Миколаївни

 

22 грудня 2020 року

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна

Тема: «Теоретико-методологічні засади легеневої реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень»

Науковий консультант Павлова Юлія Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Офіційний опонент Жарова Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент: Майструк Микола Іванович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрійчук Ольги Ярославівни

Відгук офіційного опонента Жарової Ірини Олександрівни

Відгук офіційного опонента Майструка Миколи Івановича

Відгук офіційного опонента Одинець Тетяни Євгенівни

 

22 грудня 2020 року

Пазичук Ольга Олександрівна

Тема: «Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука»

Науковий керввник – Музика Федір Васильович, кандидат біологічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Виноградов Валерій Євгенович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка;

Офіційний опонент: Сергата Наталія Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Виноградова Валерія Євгеновича

Відгук офіційного опонента Сергати Наталії Сергіївни

 

23 грудня 2020 року

Богуславська Вікторія Юріївна

Тема: «Теоретична підготовка спортсменів у системі багаторічного вдосконалення в циклічних видах спорту»

Науковий консультант Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Шинкарук Оксана Анатоліївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту, професор кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Офіційний опонент: Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шинкарук Оксани Анатоліївни

Відгук офіційного опонента Кутек Тамари Борисівни

Відгук офіційного опонента Тищенко Валерії Олексіївни

 

23 грудня 2020 року

Балушка Людмила Миронівна

Тема: «Удосконалення фізичної підготовки засобами спортивної боротьби учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою»

Науковий керівник – Хіменес Христина Робертівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м. Львів;

Офіційний опонент Шандригось Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Романчука Сергія Вікторовича

Відгук офіційного опонента Шандригося Віктора Івановича

 

24 вересня 2020 року

Гнатчук Ярослав Ілліч

Тема: «Диференціація фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів»

Науковий керівник – Линець Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент – Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету.

Офіційний опонент Шльонська Ольга Леонідівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук офіційного опонента Дорошенка Едуарда Юрійовича

Відгук офіційного опонента Шльонської Ольги Леонідівни

 

24 вересня 2020 року

Дубачинський Олег Васильович

Тема: «Удосконалення змісту спортивно-оздоровчих занять у силовому фітнесі з використанням варіативних режимів навантажень»

Науковий керівник Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Офіційний опонент Павлова Юлія Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, старший науковий співробітник, професор кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

Офіційний опонент Путятіна Галина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Харківської державної академії фізичної культури.

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Павлової Юлії Олександрівни

Відгук офіційного опонента Путятіної Галини Миколаївни

 

25 вересня 2020 року

Чеховська Любов Ярославівна

Тема: «Теоретико-методичні основи організаційного та кадрового забезпечення системи оздоровчого фітнесу в Україні»

Науковий керівник – Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Офіційний опонент Москаленко Наталя Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.

Офіційний опонент Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційний опонент Ажиппо Олександр Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківської державної академії фізичної культури.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Москаленко Наталії Василівни

Відгук офіційного опонента Альошиної Алли Іванівни

Відгук офіційного опонента Ажиппо Олександра Юрійовича

 

25 вересня 2020 року

Мамешина Маргарита Анатоліївна

Тема: «Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання учнів 7-9 класів з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості»

Науковий керівник Масляк Ірина Павлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури.

Офіційний опонент Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Офіційний опонент Сороколіт Наталія Стефанівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Томенка Олександра Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Сороколіт Наталії Стефанівни

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ