2 липня 2018 року

Одинець Тетяна Євгенівна

Тема: «Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом»

Науковий консультант – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент– Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Бугайцов Сергій Георгійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіо індукованих онкологічних захворювань (Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»)

Офіційний опонент – Паєнок Олександр Станіславович,доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства і гінекології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Андрійчук О.Я.

Відгук Бугайцова С.Г.

Відгук Паєнка О.С.

2 липня 2018 року

Єфремова Анжеліка Яковлівна

Тема: «Обґрунтування змісту та організації професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту»

Науковий керівник – Шестерова Людмила Єгорівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного)

Офіційний опонент – Римик Роман Васильович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивно-педагогічних дисциплін (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»)

Початок засідання16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Романчука С.В.

Відгук Римика Р.В.

3 липня 2018 року

Назаркевич Лілія Ігорівна

Тема: «Структура і зміст фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей молодшого дошкільного віку»

Науковий керівник – Линець Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Москаленко Наталія Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Офіційний опонентХрипко Інна Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ)

Початок засідання11.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Москаленко Н.В.

Відгук Хрипко І.В.

31 травня 2018 року

Нерода Неоніла Вікторівна

Тема: «Організаційні та правові засади європейського професійного спорту»

Науковий керівник – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Борисова Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Павлюк Ірина Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (Національний університет харчових технологій)

Початок засідання – 13.00 год., аудиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Борисової О.В.

Відгук Павлюк І.С.

31 травня 2018 року

Тимочко-Волошин Роксолана Іванівна

Тема: «Вдосконалення фізичного виховання дітей середнього шкільного віку з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини (на прикладі спеціальних медичних груп сільських шкіл)»

Науковий керівник – Трач Володимир Михайлович, кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та гігієни (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Москаленко Наталія Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Офіційний опонент – Іщенко (Бербенець) Олеся Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ)

Початок засідання – 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Москаленко Н.В.

Відгук Іщенко (Бербенець) О.С.

1 червня 2018 року

Квасниця Олег Михайлович

Тема: «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 з урахуванням індивідуальних профілів фізичної підготовленості»

Науковий керівник – Базильчук Олег Вікторович кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини (Хмельницький національний університет)

Офіційний опонент – Лісенчук Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри футболу (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту (Запорізький національний університет)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Лісенчук Г.А.

Відгук Тищенко В.О.

1 червня 2018 року

Чеховська Мар’яна Ярославівна

Тема: «Фізична реабілітація дітей шкільного віку з хронічною серцевою недостатністю І-ІІА стадій»

Науковий керівник – Івасик Наталія Орестівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, докторант кафедри фізичної терапії та ерготерапії (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Богдановська Надія Василівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації (Запорізький національний університет).

Офіційний опонент – Індика Світлана Ярославівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Початок засідання – 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Богдановської Н.В.

Відгук Індики С.Я.

 

28 грудня 2017 року

 

Смирновський Сергій Борисович

Тема: «Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю»

Науковий керівник – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Офіційний опонент – Лопатенко Георгій Олегович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Початок засідання 11.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Коробейнікова Г.В.

Відгук Лопатенка Г.О.

 

Войтенко Сергій Михайлович

Тема: «Психолого-педагогічні засоби регуляції спільної діяльності спортивних команд із різним типом взаємодії»

Науковий керівник – Колосов Андрій Борисович кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії поточного та оперативного контролю підготовленості спортсменів збірних команд (Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту м. Київ)

Офіційний опонент – Лісенчук Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри футболу (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Мельник Валерій Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор (Львівський державний університет фізичної культури)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Лісенчука Г.А.

Відгук Мельника В.О.

 

29 грудня 2017 року

Тищенко Валерія Олексіївна

Тема: «Теоретико-методологічні основи системи контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу»

Науковий консультант – Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Борисова Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивних ігор (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, ректор, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)

Офіційний опонент – Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний університет)

Початок засідання 11.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Борисової О.В.

Відгук Носка М.О.

Відгук Дорошенка Е.Ю.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ