Факультет фізичного виховання

Декан факультету

Петрина Роман Львович, доцент кафедри гімнастики, кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Заступник декана

Островський Мар’ян Володимирович, доцент кафедри водних видів спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Старший диспетчер – Луковська Оксана Миколаївна

Диспетчер – Полева Ірина Анатоліївна
Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0102«Фізичне виховання», Форма навчання – денна на місцях державного та позадержавного замовлення.

     1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр».
    Напрями підготовки бакалаврів:
    -   6.010201 «Фізичне виховання»
          -   6.020202 «Хореографія»
Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»  - 4 роки. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».  

    Спеціальності підготовки спеціалістів:
    -   7.01020101 «Фізичне виховання»
Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» - 1рік. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    3. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».  
    Спеціальності підготовки магістрів:
    -   8.01020101 «Фізичне виховання»
Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальностей «Фізичне виховання» - 1рік. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими акредитованими напрямками (спеціальностями).

На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у галузі освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ