Факультет спорту

Декан факультету

Ріпак Ігор Миронович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри футболу

Заступник декана

Західний Василь Романович

Старший диспетчер – Романець Ольга Пилипівна
Диспетчер – Коцовська Марія Андріївна

тел. деканату 272-39-72
Основні напрямки роботи факультету:
  • Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідно до вимог державних стандартів освіти;
  • Проведення фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень та дослідних; робіт, спрямованих на вирішення проблем галузі фізичного виховання і спорту в тісному зв’язку з навчальним процесом;
  • Співробітництво з науково-дослідними закладами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності (в тому числі з іноземними) для виконання статутних завдань університету;
  • Здійснення у співпраці з науковим відділом та відділом зовнішніх зв’язків пов’язаної з підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців, проведення наукових і спортивних заходів;
  • Створення умов для професійного росту та вдосконалення співробітників факультету, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
  • Створення умов для досягнення високих спортивних результатів студентів факультету;
  • Забезпечення умов підвищення кваліфікації викладацького складу факультету, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
  • Підготовка підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури з урахуванням профілю факультету;
  • Діяльність, спрямована на поліпшення навчально-виховного процесу, на утримання та розвиток матеріально-технічної бази факультету і соціальної інфраструктури, на матеріальне заохочення студентів та співробітників, а також соціальну допомогу працівникам факультету;
  • Співпраця з органами студентського самоврядування факультету.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ