Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти

Декан факультету

Сидорко Олег Юрійович, доцент кафедри водних видів спорту, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України
Заступник декана

Лапичак Ігор Євгенович, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, відмінник освіти України


ФахівецьІ категорії - Пазичук Марія Василівна


Старший диспетчер - Пригода Ірина Іванівна

 
 
Факультет здійснює підготовку фахівців у галузі знань 0102«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», а також у галузі знань 1401«Сфера обслуговування» за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення.

     1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр».
    Напрями підготовки бакалаврів:
-   6.010201 «Фізичне виховання»;
-    6.010202 «Спорт»;
-    6.010203  «Здоров’я людини»;
-    6.140103 «Туризм».
    Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»  - 5 років. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».  
    Спеціальності підготовки спеціалістів:
-   7.01020101 «Фізичне виховання»;
-    7.01020201 «Спорт (за видами)»;
-    7.01020302 «Фізична реабілітація».
    Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» - 1,5 року. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    3. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».  
    Спеціальності підготовки магістрів:
-   8.01020101 «Фізичне виховання»;
-    8.01020201 «Спорт (за видами)»;
-    8.01020302 «Туризмознавство (за видами)».
    Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальностей «Фізичне виховання» та «Спорт (за видами)» - 1,5 року, спеціальності «Туризмознавство (за видами)» - 2 роки. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    На факультеті здійснюється перепідготовка фахівців (здобуття другої вищої освіти) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Форма навчання – заочна на місцях позадержавного замовлення. 
    Спеціальності перепідготовки спеціалістів:
-   7.01020101 «Фізичне виховання»;
-    7.01020201 «Спорт (за видами)»;
-    7.01020302 «Фізична реабілітація».
    Термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» - 2 роки. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

    На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими акредитованими напрямками (спеціальностями).


    Факультет проводить також підвищення кваліфікації фахівців напрямків 0102 «Фізичне виховання і спорт» та 0504 «Туризм»:

-    вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл;
-    викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації;
-    викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації;
-    тренерів-викладачів з різних видів спорту;
-    фахівців з фізичної реабілітації;
-    фахівців з туризму.

    Навчання вказаних категорій фахівців здійснюється за окремими навчальними планами. Термін навчання – 2 тижні. По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого зразка.
На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у галузі освіти, науки, фізичної культури та спорту.


    Адреса деканату:
     вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79008 (головний корпус ЛДУФК),
     телефон (032) 272-10-57.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ