ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ВИД

ПРОПОЗИЦІЇ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Max)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Min)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Max)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Min)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Закрита

30

5

014.14 Середня освіта (здоров’я людини)

Закрита

5

0

017 Фізична культура і спорт

Закрита

130

5

024 Хореографія

Закрита

2

0

073 Менеджмент

Відкрита

10

1

10

1

227 Фізична терапія, ерготерапія

Відкрита

27

1

14

1

241 Готельно-ресторанна справа

Відкрита

10

1

5

1

242 Туризм

Відкрита

22

1

5

1

               

 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

014.11 Середня освіта (фізична культура)

-

-

014.14 Середня освіта (здоров’я людини)

-

-

017 Фізична культура і спорт

20

5

024 Хореографія

2

0

227 Фізична терапія, ерготерапія

20

0

241 Готельно-ресторанна справа

2

0

 

МАГІСТР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

014.11 Середня освіта (фізична культура)

40

9

014.14 Середня освіта (здоров’я людини)

5

0

017 Фізична культура
і спорт

27

7

024 Хореографія

5

-

227 Фізична терапія, ерготерапія

26

1

242 Туризм

13

0

 

 

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ