ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ (станом на 2018 р.)

БАКАЛАВР
ВСТУП НА ОСНОВІ ПЗСО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ВИД

ПРОПОЗИЦІЇ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Max)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Min)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Max)

ОБСЯГ ПРИЙОМУ (Min)

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Відкрита

       30

1

5

        1

017 Фізична культура і спорт

Закрита

90

3

017 Фізична культура і спорт (різних груп населення)

Закрита

40

2

024 Хореографія

Закрита

-

-

073 Менеджмент

Відкрита

10

1

5

1

227 Фізична терапія, ерготерапія

Відкрита

30

1

14

1

241 Готельно-ресторанна справа

Відкрита

10

1

10

1

242 Туризм

Відкрита

20

1

5

1

               

 

БАКАЛАВР НА ОСНОВІ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

014.11 Середня освіта (фізична культура)

-

-

017 Фізична культура і спорт

20

5

024 Хореографія

2

-

227 Фізична терапія, ерготерапія

20

3

241 Готельно-ресторанна справа

-

-

242 Туризм

-

-

 

 

МАГІСТР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

014.11 Середня освіта (фізична культура)

44

9

017 Фізична культура
і спорт

52

6

024 Хореографія

6

-

227 Фізична терапія, ерготерапія

34

-

242 Туризм

12

-

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ