Завидівська Наталія Назарівна

Посада - професор
Науковий ступінь -
доктор педагогічних наук
Вчене звання -
професор
Спортивне звання - КМС з художньої гімнастики
Відзнаки та нагороди - Відмінник освіти України

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика фізичного виховання;
• Сучасні тенденції у теорії і методиці фізичної культури;
• Педагогічна практика.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1998р., 2003р.), Грамотою Управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2001р.), а у 2005 році – знаком «Відмінник освіти України» (наказ МОН України  № 416-к від 29.04.2005 р., посвідчення №71894).

Освіта:
• 

Етапи роботи в Університеті:
• 
• 

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень: Проблеми загальної фізкультурної освіти студентів; вдосконалення системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів різного професійного спрямування; оптимізація процесу формування навичок здорового способу життя; технології та методики здоров’я збережувального навчання студентів.

Член спеціалізованої Вченої Ради К 32.051.04 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Член редакційної колегії збірника наукових праць Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 1 монографія; 4 посібника з Грифом МОН України; більше 60 статей, опублікованих у фахових виданнях. Має публікації у наукометричних базах web of science та scopus. Є автором інтегративного навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів «Основи здоров’язбереження».

Постійний учасник міжнародних та Всеукраїнських конференцій, зокрема: «Олімпійський спорт: історія і сучасність», Міжнародна практична конференція, присвячена 100-річчю святкування Олімпійського Києва, м. Київ: Національний Університет фізичної культури і спорту, 2013р.; «Здоров’я людини у сучасному суспільстві», ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 4-8 червня 2013 р.; «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму», V Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя: КПУ, 10-11 жовтня 2013 р.; «Сучасні проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту», м. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 20-21.03.2014р.; «Сучасні технології у навчанні студентів на заняттях з фізичної культури», Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2-4 липня 2014 р.; «Знання – економіка – суспільство», VІ Міжнародна наукова конференція факультету менеджменту Краківського економічного Університету, Республіка Польща, м. Краків: Краківський економічний Університет, 4-6 червня 2014р.; Всеукраїнська науково-практична конференція «Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту», 6-7 квітня 2016 р., м. Чернівці; ІХ міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (м. Чернігів, 13-14 жовтня 2016 р.); VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму» (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2016 р.).

Опубліковані праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

 

Е-mail: tmfv@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ