Виноградський Богдан Анатолійович

Посада - завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь -
доктор наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання -
професор
Спортивне звання - майстер спорту СРСР зі стрільби з лука
Відзнаки та нагороди - Відмінник освіти України

 


 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Теорія і методика обраного виду спорту та підвищення спортивної майстерності;
• Основи шахової гри;
• Основи стрілецького спорту.

 

Освіта:
• 
Львівський державний інститут фізичної культури, 1991 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень: теорія і методика підготовки висококваліфікованих спортсменів; моделювання складних біомеханічних систем у спорті; інструментальні комплекси контролю біомеханічних параметрів спортсменів; фізична активність і якість життя людини; інноваційні засоби удосконалення рухових дій людини у фізичному вихованні та спорті.

 

Призер українських та міжнародних змагань («Золота осінь – 1986»).

Членство у наукових товариствах, редколегіях наукових журналів, спортивних організацій: член-кореспондент Української технологічної академії відділення «Сучасні біомеханічні технології» (2013); головний редактор єдиного в Україні фахового електронного видання у галузі фізичного виховання і спорту «Спортивна наука України», а також член редакційних колегій ще трьох наукових видань: «Фізична активність, здоров’я і спорт», «Молода спортивна наука України» та міжнародного наукового видання «ScienceRise”; член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій; член комплексної наукової групи при національній збірній команді України зі стрільби з лука; ініціатор, організатор та директор (від 2010 р. і до сьогодні) першого в Україні при вищому навчальному закладі Університету третього віку.

Автор близько півтори сотні наукових методичних праць, серед яких монографії, посібники, науково-методичних рекомендації, патенти на відкриття, авторські свідоцтва, наукові праці у провідних міжнародних журналах, що належать до відомих бібліографічних баз даних.

Наукові праці

Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК, опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Службовий телефон: (032) 231-95-26

E-mail:bvynohrad@ukr.net

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ