Шиян Олена Іллівна

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь -
доктор наук з державного управління
Вчене звання - професор

 

 

 
 
 
 
Викладає навчальні дисципліни:
Валеологія
Охорона праці та безпека життєдіяльності

Здійснює керівництво розробкою наукової теми кафедри: "Неперервний професійний розвиток фахівців сфери фізичної культури з основ здоров’я та забезпечення здорового способу життя"

Основні праці: монографія Державна освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді : монографія / О. І. Шиян. – Л. : Львівський державний університет фізичної культури, 2010. – 295 с.


Автор 81 наукових та навчально-методичних праць.

Брала участь у міжнародних наукових та науково - практичних конференціях та програмах:

1.    Навчання здорового способу життя для шкіл Центральної та Східної Європи (Health Education Regional Health Education Project 1994 – 1998, Soros Foundation, USA, 1994) Підготувала  лекційний матеріал і проводила курси підвищення кваліфікації з ”Основ  здоровя” для вчителів середніх шкіл, викладачів професійно технічних училищ і директорів шкіл. 
2.    Професійний розвиток (Professional Development for the Reflective Consultant, Lviv In-Service Training Institute, 1997). Здійснювала підготовку методистів до застосування каскадної моделі у системі підвищення кваліфікації.
3.    Ділова активність (Enterprise Education, 1999 – 2003, DFID, Durham University, Great Britain). Брала участь у роботі творчої групи по розробці навчально-методичних комплексів та програм з предмету “Ділова активність”, схвалених комісією з економіки науково-методичної ради з питань освіти  Міністерства освіти і науки України. Здійснювала підготовку викладачів та тренерів для загальноосвітніх шкіл (м.Львів) та директорів професійних училищ( м.Донецьк ) з метою впровадження програми з „Ділової активності” у навчальний процес.

4.    Освітній менеджмент (UDEM Program Raising and Reformulating the Professional Standards of School principals, 2002 – 2004, MATRA, The Netherlands). Брала участь у роботі творчої групи Українсько-голандського проекту з освітнього менеджменту, який спрямований на розробку  професійних стандартів діяльності директора школи. Розробила модуль „Управління якістю діяльності школи” і  апробувала його  на курсах  підвищення кваліфікації керівників інноваційних шкіл (м. Київ) та загальноосвітніх навчальних закладів  (м. Львів) у контексті курсу „Освітній менеджмент”.

5.    Інклюзивні освітні програми (Inclusive Education Program, Natural Allies Institute, 2002, Step by Step program, USA).


6.    Підготовка викладачів (Teacher Training, Aharon Ofri International Training Center,  2004,  Jerusalem)

Список наукових та навчально-методичних праць

Навчальні посібники
1.Управління якістю діяльності школи. Модуль 8 // Освітній менеджмент. Навчальний посібник /За ред. Л. Даниленко, Л.Карамушки/ – К.: Шкільний світ, 2003. –С.250-273
(рекомендовано Міністерством освіти і науки України.)

Навчально-методичні комплекси

1. Ділова активність. Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів, вихователів, класних керівників - Львів, 2001.-192 с
2. Ділова активність Робочий зошит для учнів (загальний ресурс)- Львів, 2001.-104 ст.
3.Ділова активність Методичний посібник для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності (економічний ресурс) -Львів, 2001.-260 ст.
4.Ділова активність Робочий зошит для учнів (економічний ресурс)- Львів, 2001.-168 ст.
(схвалених комісією з економіки науково-методичної ради з питань освіти  Міністерства освіти і науки України).

Методичні посібники

1.Ділова активність. Методичні рекомендації для учасників навчально-виховного процесу -Львів, 2001.-56 ст. (схвалених комісією з економіки науково-методичної ради з питань освіти  Міністерства освіти і науки України).


Статті

1.    Шиян О. І. Державна  освітня політика з питань  забезпечення здорового життя молоді у період становлення Української держави / Олена Шиян //  Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРіДУ НАДУ. – Л., 2010. – № 22 - С.252-261
2.    Шиян О. І. Становлення міжгалузевої взаємодії з питань забезпечення здорового способу життя молоді у державній освітній політиці України / Олена Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К.,  2010. –  №  - С .
3.    Shyyan O. Policies for introducing new knowledge to health educators in Ukraine / Olena Shyyan // Teacher Education facing the Intercultural Dialogue : ATEE 2009 ANNUAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Vrije Universiteit Brussel – Brussels, Belgium, 2010. – P. 205 – 215.
4.    Teachers' conceptions about sexual health education in Ukraine / Jolien van der Geugten, Olena Shyyan, Yevheniya Slyvka, Fred Brinkman // ATEE 2009 annual conference proceedings : published by ATEE aisbl in 2010, Brussels, Belgium. – P. 186 – 199.Тези

1.    Shyyan O. Educational policy for promoting the life-long professional development of educators for securing healthy life for the youth in Ukraine / Olena Shyyan // 35rd Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe “Responsibilyty, Challenges and Support in Teachers’ Life-Long Professional Development” 26rd- 30th August, 2010. – Budapest, 2010. – P. 74.


Навчально-методичні видання

1.    Управління якістю діяльності школи. Модуль 8 // Освітній менеджмент : навч. посіб. / Шиян О., Костильов Г. – К. : Шкільний світ, 2003. – С. 250 – 273. Рек. МОН України
2.    Микитюк О. М. Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі / Микитюк О. М., Шиян О. І. – Л. : ЦПД Львівського національного університету ім. І. Франка, 2009. – 180 c. Рек. МОН України
3.    Шиян О. І. Удосконалення багатосекторального підходу до профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії на прикладі Львівської області : навч.-наук. вид. /  Шиян О., Худоба О. – Л. : Добра справа, 2008. – 96 с.
4.    Топор І. Ріст, вага і фізична форма : урок-тренінг / Топор І., Сотнікова Н., Шиян О. // Основи здоров’я. 7 клас : посіб. для вчителя / за заг. ред. Воронцова Т., Пономаренко В. – К. : Алатон, 2007. – С. 119 – 122. Рек. МОН України
5.    Ділова активність : метод. рек. для учасників навч.- вихов. процесу. – Л. : [б. в.], 2001. – 56 с. Рек. МОН України
6.    Шиян О. Валеопрактикум : метод. посіб. / Шиян Олена. – Трускавець : Плеяда, 2004. – 36 с.
7.    Турчик І Х. Короткий тлумачний словник-довідник термінів галузі фізкультурної освіти та спорту Англії (з перекладом на українську мову) / Турчик І. Х., ШиянО. І. – Трускавець : Плеяда, 2005. – 66 с.
8.    Воробець Д. З. Збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу – способи надання невідкладної медичної допомоги : навч.-метод. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації пед. працівників / Воробець Д. З., Шиян О. І. – Л. : Кварт, 2008. – 27 с.
9.    Турчик І. Х. Освітня політика Англії з фізичного виховання (національний курикулум) : навч.-метод. посіб. / Ірина Турчик, Олена Шиян. – Л. : Ред.-видав. відділ ЛОІППО, 2008. – 104 с.

Статті у фахових виданнях України

1.    Шиян О. І. Освітня політика з питань здорового способу життя молоді у другій половині ХХ століття / Олена Шиян // Державне управління : Теорія та практика. – 2007. – №2(6). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DUTP/2007 
2.    Шиян О. І. Розвиток кадрового потенціалу, як засіб реалізації державної освітньої політики України з питань здорового способу життя молоді: регіональний контекст / Олена Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 1. – С. 82 – 89.
3.    Шиян О. І. Залучення громадських організацій до реалізації державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Збірник  Національної академії державного управління при Президентові України. –2008. – № 2. – С. 127 – 136.
4.    Шиян О. І. Забезпечення якості здоров’язберігаючої діяльності у сфері освіти / Олена Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. –  № 4. – С. 257 – 261.
5.    Шиян О. І. Освітня політика змін зорієнтована на формування здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Збірник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 97 – 114.
6.    Шиян О. І. Сутність державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Державне управління : Теорія та практика. – 2008. – №2 (8). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DUTP/
7.    Шиян О. І. Регіональна освітня політика формування здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРіДУ НАДУ. –Л., 2008. – Вип. № 14/15. – С. 357 – 365.
8.    Шиян О. І. Впровадження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді через зміст шкільних навчальних програм з фізичного виховання / Олена Шиян  // Збірник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 2. – С. 228 – 235.
9.    Шиян О. І. Багатосекторальна співпраця у державній освітній політиці з питань забезпечення здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Державне управління : Теорія та практика. – 2009. – №1 (9). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DUTP/
10.    Шиян О. І. Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя / Олена Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 240 – 247.
11.    Шиян О. І. Поняттєво-категоріальний апарат дослідження державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді / Олена Шиян // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. –  № 4. – С. 269 – 286.
12.    Шиян О. І. Нормативно-правове забезпечення державної освітньої політики щодо здорового способу життя молоді / Олена Шиян. // Державне управління та місцеве самоврядування : зб.наук. пр. ДріДУ НАДУ – 2009. - вип.1(1) – С.  – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2009-01/Shiyan.pdf
13.    Шиян О. І. Державна  освітня політика з питань  забезпечення здорового життя молоді у період становлення Української держави / Олена Шиян //  Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРіДУ НАДУ. – Л., 2010. – № 22 - С.
14.    Шиян О. І. Державна освітня політика України з питань забезпечення здорового способу життя молоді (1999-2003) / Олена Шиян // Актуальні проблеми державного управління. : зб. наук. пр. ОРіДУ НАДУ. – Одеса, 2010. –  №3  - С.
15.    Shyyan O. International Experience and Ukrainian Approach in Health Promotion through Physical Education / Olena Shyyan // Prozdrowotny styl zycia uwarunkowany  spoleczne / redakcja T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentukiewicz. – Gdansk, 2005. – P. 133 – 139.
16.    Shyyan O. Policies for introducing new knowledge to health educators in Ukraine / Olena Shyyan // Teacher Education facing the Intercultural Dialogue : ATEE 2009 ANNUAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Vrije Universiteit Brussel – Brussels, Belgium, 2010. – P. 205 – 215.
17.    Shyyan O. Polityka oświaty Lwowskiego obwodu z zabezpieczeniem zdrowego stylu życia uczniów. / Olena Shyyan // Aktyvnosc na cale zycie - zdarowie i sprawnosc studentow pod kontrola Krosno, 2010 - P.
Статті у наукових збірниках і періодичних виданнях.
1.    Шиян О. І. Формування ціннісних орієнтирів молоді у контексті збереження та зміцнення здоров'я (з досвіду упровадження міжнародних програм) / Олена Шиян, Ірина Турчик. – Режим доступу:  www.agronmc.com.ua/nmcprop/probl39.html
2.    Шиян О. І. Проблеми формування основ здорового способу життя у школі / О. І. Шиян, О. М. Микитюк. – Режим доступу: http://intkonf.org/shiyan-oi-mikityuk-om-problemi-formuvannya-osnov-zdorovogo-sposobu-zhittya-u-shkoli/
3.    Шиян О. Чинники формування пріоритетів у післядипломній фізкультурній освіті / Олена Шиян, Ірина Турчик // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 98 – 101.
4.    Шиян О. І. Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами міжнародних програм / Шиян О. І., Турчик І. Х., Стасюк Г. Є. // Педагогічна думка. – 2006. – № 2. – С. 61 – 64.
5.    Турчик І. Значення та зміст екзамену з фізкультурної освіти в Англії та погляди фахівців України щодо адаптування зазначеного досвіду в Україні / Турчик І., Шиян О.,Зазуляк І. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : монографія. – Дрогобич, 2007. – С. 78 – 83.
6.    Фащук О. Гендерні особливості ставлення підлітків до фізичного виховання в школі / Фащук О., Шиян О. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2009. – Вип. 8. – С. 131 – 134.


Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ