Бріскін Юрій Аркадійович

Посада - завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь -
доктор наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання -
професор
Спортивне звання - майстер спорту СРСР з фехтування
Відзнаки та нагороди - заслужений діяч науки і техніки України
 
 
 
 
Викладає навчальні дисципліни:
• Методи наукових досліджень;
• Олімпійський спорт;
• Теорія і методика спорту вищих досягнень;
• Професійна майстерність тренера;
• Професійний спорт.
 
Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури  (спеціальність фізична культура і спорт, кваліфікація -  викладач – тренер з фехтування), 1989 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1990-1997 рр. - викладач кафедри теорії фізичної культури і спорту;
• 1998 р. - захист кандидатської дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук (спеціальність педагогічна та вікова психологія);
• 1997-1999 рр. - старший викладач кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту;
• 1999-2007 рр. - доцент кафедри ТіМОПС;
• 1998 р. - захист докторської дисертації, присуджено ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність олімпійський і професійний спорт);
• 2007 р.-по теперішній час - завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури (теоретико-методичних основ спорту, олімпійського, професійного та адаптивного спорту).
 
У 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри теоретико-методичних основ спорту.

 

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Теоретико-методичні основи спорту інвалідів, як складової міжнародного олімпійського руху».
• напрямки наукових досліджень:

Загальний стаж роботи в університеті складає 18 років, науково-педагогічний стаж становить  20 років.  Автор понад 300 наукових та науково-методичних публікацій.
 
Патенти України:
„Спосіб сенсомоторного тренування бистрості простих реагувань спортсменів з наслідками церебрального паралічу” (2002 р.);
„Спосіб об’єктивізації м’язового тестування інвалідів” (2009 р.);
„Спосіб тренування без куль у стрільбі з пневматично їзброї” (2011 р.);
„Спосіб багатоканального моніторингу частоти серцевих скорочень”(2012р.);
„Спосіб визначення стану рухомості суглобів”(2012 р.);
„Спосіб моніторингу рівня збереженої сили верхніх кінцівок” (2012 р.);
«Спосіб оцінювання швидкості реакції спортсменів вігрових видах спорту» (2012 р.);
«Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників» (2013 р.);
«Спосіб тестового оцінювання психофізичних якостей спортсмена» (2013р.);
«Спосіб тренування та оцінювання технічної підготовленості спортсменів у дисципліні "комбінований вид" сучасного п'ятиборства» (2013 р.);
«Спосіб оцінювання статичної силової витривалості» (2013 р.);
«Спосіб оцінювання просторових параметрів рухів» (2013 р.);
«Спосіб оцінювання координаційних здібностей», (2013 р.);
«Комплект навчально-ігровогозасобу «Фехтувальніпозиції», (2013 р.);
«Спосіб оцінювання функціонального стану системи зовнішнього дихання» (2013 р.);
«Спосіб оцінювання силової витривалості» (2014 р.);
«Пристрій для технічної підготовки фехтувальників» (2014 р.);
«Тренажер «ТТТ» (2014 р.);
«Спосіб оцінювання швидкісно-силових здібностей», (2014 р.);
«Спосіб оцінювання функціонального стану статичної рівноваги (2014 р.); «Спосіб оцінювання гнучкості у фізичному вихованні та спорті» (2015), «Спосіб визначення рівня функціонального стану серцево-судинної системи організму жінки з постмастектомічним синдромом» (2016 р.)
Комплексний пристрій для тренування спортсменів у стрільбі на круглому стенді (2016 р.).

Головний редактор наукового журналу „Фізична активність, здоров′я і спорт” (з 2010, Львів, ЛДУФК), член редакційних колегій наукових фахових видань України – збірника наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини „Молода спортивна наука України” та електронного наукового журналу „Спортивна наука України” (Львів, ЛДУФК), наукового журналу «Вісник Запоріжського національного університету. Серія: Фізичне виховання», наукового журналу «International Journal of Physical Education, Sports and Health» (New Delhi, India) та збірника наукових праць «State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XХI century» (Bydgoszcz, Poland)

Підготував 4 докторів (Романчук С. В., 2013, РибакО. Ю., 2013, Передерій А. В., 2014, Пітин М.П., 2015 та 3 кандидатів наук (Товстоног О. Ф., 2012, Семеряк З.С., 2015, Задорожна О.Р., 2015).

Наукові праці

Наукові праці опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

E-mail: tmos@ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ