РІПАК ІГОР МИРОНОВИЧ

2019:

1. Представництво провідних футбольних країн на змаганнях Ліги європи УЄФА впродовж 2009–2018 років / Пітин М. П., Хіменес Х. Р., Карпа І. Я., Ріпак І. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 3(111)19. – С. 114–120.

 

2018:

1. Ріпак М. О. Спосіб життя дорослих жінок і місце рухомої активності в ньому / М. О. Ріпак, І. М. Ріпак // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 4(98)18. – С. 134–137.

2. Ріпак М. Рухова активність у способі життя дорослих жінок / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 166–169.

3. Ріпак М. Рухова активність як складова культури вільного часу дорослих жінок / М. Ріпак, І. Ріпак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницьк. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – Вип. 5(24). – С. 108–114.

4. Ріпак М. Характеристика добової  рухової активності дорослих жінок / М. Ріпак, І. Ріпак // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 3(97)18. – С. 90–94.

 

2017:

1. Ріпак І. Структура виконання техніко-таткичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля / Ріпак І., Карпа І. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86) 17. – С. 275–279. (ВАК)

 

2016:

1. Ріпак М. Рівень залучення учнів середнього шкільного віку до самостійних занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Олександр Смолінський, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 294 – 298.

2. Ріпак М. Рівень знань учнів середнього шкільного віку з питань самосійних занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олександр Смолінський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 91 – 94.

3. Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level / Iuliia Pavlova, Bogdan Vynogradskyi, Igor Ripak, Dmytro Zikrach, Zbigniew Borek // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 418–423. (Scopus)

 

2015:

1. Діяльність педагогічного колективу школи щодо залучення учнів до рухової активності / Мар’яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 226 – 230.

2. Ставлення жінок похилого віку до занять фізичною культурою / Мар’яна Ріпак, Надія Шершун, Галина Маланчук, Ігор Ріпак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 60 – 62.

2014:

1. Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський, Сергій Котов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 127 – 132.

2. Ріпак М. Місце фізичної культури у способі життя студентської молоді / Мар'яна Ріпак, Оксана Ільків, Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 115 – 117.

 

2013:

1. Рухова активність як невід'ємний компонент здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський, Сергій Котов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 164 – 169.


2012:

1. Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олег Сидорко, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 106 – 110.


2011:

1. Ріпак М. Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час / Мар’яна Ріпак, Петро Мартин, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 217 – 221.

2. Шеремет О. Дитина неба : поезії / Олена Шеремет ; вступне слово В. Мороз, Ю. Петришин, І. Ріпак. – Л., 2011. – 30 с.


2010:

1. Ріпак І. М. Футбол : навч. посіб. / І. М. Ріпак. – Л. : Ліга-Прес, 2010. – 226 с.

2. Ріпак І. Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами та стану свого здоров’я / Ігор Ріпак, Людмила Михайльо, Мар’яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 132 – 138.

3. Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя учнів середнього шкільного віку / Ріпак М. О., Маланчук Г. Г., Ріпак І. М., Чеголя Г. О. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 160 – 164.


2009:

1. Ріпак І. М. Місце рухової активності учнів середнього шкільного віку в режимі дня / Ріпак І. М., Михайльо Л. М. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л. : ЛДФА, 2009. – С. 52–54.

2. Чорнобай І. Швидкість виконання технічних прийомів з м’ячем студентами спеціалізації „футбол” ЛДУФК / Чорнобай І. М., Ріпак І. М., Кузь Т. В. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 38. – С. 45−48.


2008:

1. Ріпак І. Теорія і методика фізичного виховання (розділ „Вікові аспекти фізичного виховання”) : навч.-метод. посіб. / Ігор Ріпак. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 116 с.

2. Довідник вступника до Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ігор Ріпак. – Л. : [б. в.], 2008. – 96 с.

3. Методика розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів : метод. рек. для груп спорт. вдосконалення / уклад. М. М. Хома, М. С. Довганик, І. М. Ріпак, В. М. Яськів. – Л. : ЛДАУ, 2008. – 52 с.

4. Чорнобай І. М. Вдосконалення навчання індивідуальним тактичним діям у захисті юних футболістів 11-12 років / Чорнобай І. М., Ріпак І. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 11. – С. 55−59.


2007:

1. Ріпак І. М. Спосіб життя та стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів / І. М. Ріпак, Р. Р. Сіренко, О. В. Столяр // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 16. – С. 32−34.


2006:

1. Ріпак І. Вплив програми „Рухова активність – здоров’я” на фізичний стан та фізичну підготовленість чоловіків розумової праці першого зрілого віку / Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 419−424.

2. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.


2005:

1. Ріпак І. М. Рухова активність і стан здоров’я студентської молоді / І. М. Ріпак, О. Ю. Бубела // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 43−45.

2. Ріпак І. Урок фізичної культури з елементами футболу як ефективний засіб підвищення рухової активності та зміцнення здоров’я учнівської молоді / Ігор Ріпак, Андрій Дулібський // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – Л. : Укр. технології, 2005. – С. 274 − 278.

3. Бубела О. Ю. Вплив занять різними видами аеробіки на морфофункціональні та фізичні показники жінок 19–21 років / О. Ю. Бубела, К. Г. Петренко, І. М. Ріпак // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 6. – С. 7−10.

4. Фізичні вправи як засіб зміцнення здоров’я та корекції надлишкової маси тіла у жінок-педагогічних працівників 36–55 років / І. М. Ріпак, М. О. Ріпак, Ю. Ю. Гаврушко, М. Я. Лозюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 182−186.


2004:

1. Ріпак І. Вплив програми оптимізації рухової активності на фізичний стан чоловіків розумової праці першого зрілого віку / Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 302−306.

2. Ріпак І. М. Рухова активність як чинник зміцнення здоров'я студентів вищих навчальних закладів / І. М. Ріпак, М. М. Хома, Н. Р. Крупа // Здоровий спосіб життя : зб. матер. ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 71.

3. Крупа Н. Активність студентів вищих навчальних закладів у самостійних заняттях фізичною культурою і спортом / Н. Крупа, І. Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 110 − 112.


2003:

1. Ріпак І. Засоби відновлення працездатності та загартування дорослих чоловіків / Ігор Ріпак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 16. – С. 91−96.

2. Ріпак І. Контроль за ефективністю організаційно-методичного процесу з фізичного виховання / Ігор Ріпак // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 82−86.

3. Ріпак І. Педагогічні шляхи підвищення обсягів та вдосконалення змісту рухової активності чоловіків 30–40 років, зайнятих розумовою працею / Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 2. – С. 389−392.

4. Ріпак І. Вимірювання рухової активності учнів середнього шкільного віку за допомогою апаратно-програмного комплексу / Ігор Ріпак, Ірина Крицко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. − № 3/4. – С. 65−66.

5. Ріпак І. Застосування інструментальної методики для вимірювання рухової активності учнів середнього шкільного віку / Ігор Ріпак, Ірина Крицко // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 76−78.

6. Ріпак І. Рухова активність учнів середнього шкільного віку у режимі дня / Ігор Ріпак, Ірина Крицко // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали V Міжнар. наук. конф. студ. та асп. – Х., 2003. – С. 49−50.

7. Ріпак І. Рухова активність як чинник зміцнення здоров’я чоловіків першого зрілого віку / Ігор Ріпак, Євген Приступа, Евгеніуш Болях // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С.74−77.

8. Петришин Ю. В. Методичні вказівки щодо проведення оздоровчих форм рухової активності в режимі навчального дня (фізкультпаузи і фізкультхвилини) / Ю. В. Петришин, І. М. Ріпак // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С.86 − 95.


2002:

1. Ріпак І. М. Взаємозв’язок між руховою активністю та енерговитратами дорослих чоловіків / Ріпак І. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 9. – С. 43−48.

2. Ріпак І. М. Визначення окремих параметрів рухової активності дорослих чоловіків методом їх безперервної реєстрації / І. М. Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 362 − 368.

3. Ріпак І. Застосування засобів для відновлення працездатності дорослих чоловіків розумової праці / Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 81−82.

4. Ріпак І. М. Здоровий спосіб життя – запорука активного довголіття / І. М. Ріпак // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів І Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Славута; Л., 2002. – С. 31 − 33.

5. Ріпак І. М. Методика визначення рухової активності дорослого населення : метод. реком. / І. М. Ріпак. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 42 с.

6. Ріпак І. М. Роль рухової активності у здоровому способі життя людини / І. М.Ріпак // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. − С. 79−80.

7. Ріпак І. М. Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Ріпак Ігор Миронович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2002. – 19 с.

8. Приступа Є. Реєстрація параметрів рухової активності людини за допомогою апаратно-програмного комплексу / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держу ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 18−21.


2001:

1. Ріпак І. Особливості рухової активності чоловіків першого зрілого віку, які займаються розумовою працею / Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2001. – Вип. 5, т. 1. – С. 239−242.

2. Ріпак І. М. Рухова активність – здоров’я : програма оптимізації рухової активності чоловіків розумової праці першого зрілого віку/ І. М. Ріпак. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 24 с.

3. Приступа Є. Н. Методологія рухової активності людини / Приступа Є. Н., Ріпак І. М. // Патріотичне виховання української молоді засобами фізичної культури та козацької педагогіки : матеріали ІІ обласної наук.-практ. конф. – Суми, 2001. – С. 161 – 164.

4. Приступа Є. Параметри рухової активності чоловіків першого зрілого віку / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця, 2001. – С.48−52.

5. Приступа Є. Н. Рухова активність в житті дорослих чоловіків / Є. Н. Приступа, І. М. Ріпак // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С.62 − 63.

6. Приступа Є. Формування потреби у руховій активності дорослих на засадах урахування особливостей їхньої мотивації та інтересів / Євген Приступа, Ігор Ріпак // Вісник Львівського національного університету. Серія: Педагогіка. – Л., 2001. – Вип. 15, ч. 2.

7. Приступа Є. Н. Пристрій для оцінки рухової активності людини / Є. Н. Приступа, В. А. Виноградський, І. М. Ріпак // Наука і підприємництво. Теорія і практика передумови економіки : зб. наук пр. міжнар. симп. – Вінниця ; Мукачево, 2001. – Спецвипуск. – С. 268−272.

8. Пристрій для оцінки рухової активності : пат. 39293А Україна / Б. А. Виноградський, Є. Н. Приступа, І. М. Ріпак, В. М. Соколовський, В. І. Матвіїв. – Опубл. 15 червня 2001, Бюл. № 5.


2000:

1. Ріпак І. М. Проблема мотивації до занять фізичними вправами чоловіків першого зрілого віку / Ріпак І. М. // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2000. – Вип. 4. – С. 185–187.

2. Ріпак І. М. Мотиваційні аспекти чоловіків до занять фізичними вправами / І. М. Ріпак // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 94–95.

3. Ріпак І. М. Рухова активність людини як важливий фактор здорового способу життя / І. М. Ріпак // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези доп. IV Міжнарод. наук. конґр. – К., 2000. – С. 540.

4. Ріпак І. М. Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини / Ріпак І. М., Ріпак М. О. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 42−43.

5. Виноградський Б. А. Педагогічні методи вдосконалення рухової активності людини / Виноградський Б. А., Ріпак І. М., Швай О. Д. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2000. – № 10. – С. 25−29.


1999:

1. Ріпак І. М. Апаратно-програмний комплекс для дослідження рухової активності людини / І. М. Ріпак // Фізична культура, спорт та здоров’я : тези Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та асп. фізкультурних навч. закладів. – Х., 1999. – С. 2.

2. Ріпак І. М. Теоретико-методичні аспекти рухової активності чоловіків 30-40 років / І. М. Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Л., 1999. – Вип. 3. – С.207−210.

3. Приступа Є. Н. Методика кількісних вимірів рухової активності людини / Приступа Є. Н., Ріпак І. М., Соколовський В. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С.С.Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 1999. − № 7. – С.10−13.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ