РІПАК МАР’ЯНА ОЛЕКСІЇВНА

2019:

1. Ріпак М. Особливості рухової активності жінок / М. Ріпак, І. Ріпак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 33. – С. 72–78.

2. Ріпак М. Особливості рухової активності дорослих жінок у вільний час / М. Ріпак, І. Боднар  // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип.  5К(113)19. – С. 280–285. (ВАК, Index Copernicus)

 

2018:

1. Ріпак М. Значення раціонального харчування та рухової активності для дорослих жінок / М. О. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 8(102)18. – С. 59–63.

2. Ріпак М. Мотивація дорослих жінок до занять фізичною культурою / М. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 1(95)18. – С. 57–61.

3. Ріпак М. О. Рівень залучення дорослих жінок до рухової активності у вільний час / М. О. Ріпак // Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2018. – С. 62–68.

4. Ріпак М. О. Спосіб життя дорослих жінок і місце рухової активності в ньому / М. О. Ріпак, І. М. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 4(98)18. – С. 134–137.

5. Ріпак М. Рухова активність і якість життя дорослих жінок / М. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. –  Вип. 2(96)18. – С. 66–70.

6. Ріпак М. Рухова активність у способі життя дорослих жінок / Мар’яна Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 2. – С. 50–51.

7. Ріпак М. Рухова активність у способі життя дорослих жінок / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 166–169.

8. Ріпак М. Рухова активність як складова культури вільного часу дорослих жінок  / М. Ріпак, І. Ріпак // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – Вип. 5(24). – С. 108–114.

9. Ріпак М. Характеристика добової  рухової активності дорослих жінок / М. Ріпак, І. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 3(97)18. – С. 90–94.

10. Ріпак М.О. Рівень знань дорослих жінок з питань самостійних занять фізичними вправами / М. О. Ріпак // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 5(99)18. – С. 143–146.

11. Котова І. Особливості мотивації до занять фізичними вправами дорослих жінок / Ірина Котова, Мар'яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 143–146.

12. Мандюк А. Б. Оцінка функціонального стану відкритих спортивних майданчиків м. Львова / А. Б. Мандюк, М. О. Ріпак // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 102–105.   

 

2017:

1. Ріпак М. Стан та проблеми залучення жінок до рухової активності / Мар'яна Ріпак// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 117.

2. Ріпак М. Стан та проблеми залучення дорослих жінок до різних форм рухової активності / М. Ріпак // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 280–282. (ВАК)

3. Ріпак М. Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок / М. Ріпак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів,2017. –Вип.147, т. 2. – С. 122–125.

4. Ріпак М. Структура і зміст вільного часу дорослих жінок / М. Ріпак, І. Боднар // Науковий часопис Нац. пед.ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7(89)17. – С. 28–32. (ВАК)

5. Ріпак М. Спосіб життя і стан здоров’я дорослих жінок / М. Ріпак // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 10(92)17. – С. 107–111. (ВАК)

6. Lifestyle of students studying in the specialty «Nursing» / N. Semenova, R. Sirenko, M. Ripak, L. Chekhovska // Physical Education, Sports and Health in Modern Society : Collected Research Papers of LesyaUkrainka Eastern European National University. – Lutsk, 2017. – № 2(38).– P. 131–134.

7. Спосіб життя студентів, що навчаються за спеціальністю «сестринська справа» / Наталія Семенова, Романа Сіренко, Мар’яна Ріпак, Любов Чеховська // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 35–36.

 

2016:

Ріпак М. Рівень залучення учнів середнього шкільного віку до самостійних занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Олександр Смолінський, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 294–298. (IndexCopernicus)

Ріпак М. Рівень знань учнів середнього шкільного віку з питань самосійних занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олександр Смолінський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 91 – 94.

Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598 – 603. (Scopus)

Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905 – 909. (Scopus)

2015:
Діяльність педагогічного колективу школи щодо залучення учнів до рухової активності / Мар’яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 226 – 230.

Ставлення жінок похилого віку до занять фізичною культурою / Мар’яна Ріпак, Надія Шершун, Галина Маланчук, Ігор Ріпак // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 60 – 62.

2014:
Ріпак М. Місце фізичної культури у способі життя учнів середнього шкільного віку / Мар'яна Ріпак, Наталя Дудка, Тарас Блистів // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 92 – 95.

Ріпак М. Місце фізичної культури у способі життя студентської молоді / Мар'яна Ріпак, Оксана Ільків, Ігор Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 115 – 117.

Боднар З. Уявлення учнів та вчителів про естетичне виховання у процесі занять фізичною культурою / Зоряна Боднар, Мар'яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 67 – 71.

Котова І. Рекреаційно-оздоровча діяльність осіб старших сорока років у період відпустки / Ірина Котова, Станіслав Харабуга, Мар'яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 179 – 183.

Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський, Сергій Котов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 127 – 132.

2013:

Рухова активність як невід'ємний компонент здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський, Сергій Котов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 164 – 169.


2012:
Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олег Сидорко, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 106 – 110.


2011:
Ріпак М. Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час / Мар’яна Ріпак, Петро Мартин, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 217 – 221.

Рипак М. Отношение женщин-учителей 36–55 лет к занятиям физической культурой / Рипак М., Приступа Е., Петришин Ю. // Ştiinţa culturii fizice. – Chişinău, 2011. – Nr. 8/2. – P. 139 – 143.

Оцінка впливу занять веслуванням на поставу дівчат 11 – 13 років / Маланчук Галина, Ріпак Мар’яна, Ярошик Марта, Ільків Оксана, Мартин Петро // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 328 – 332.


2010:
Ріпак І. Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами та стану свого здоров’я / Ігор Ріпак, Людмила Михайльо, Мар’яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 132 – 138.

Ріпак М. О. Фізична культура у способі життя учнів середнього шкільного віку / М. О. Ріпак, Г. О. Чеголя, І. Б. Клецко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2010. – Т. 1. – С. 56 – 58.

Загура Ф. Вплив занять за системою пілатеса на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку [Електронний ресурс] / Ф. Загура, А. Дунець-Лесько, М. Ріпак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 74 – 83. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua

Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя учнів середнього шкільного віку / Ріпак М. О., Маланчук Г. Г., Ріпак І. М., Чеголя Г. О. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 160 – 164.


2009:
Ріпак М. О. Стан здоров’я учнівської молоді в сучасних умовах / М. О. Ріпак, Г. О. Чеголя, І. Б. Клецко // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : матеріали V Регіон. наук.- практ. конф. – Л. : ЛДФА, 2009. – С. 54 – 55.

Ріпак М. О. Фізична активність жінок-учителів віком до 25 років // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : матеріали V Регіон. наук.- практ. конф. – Л. : ЛДФА, 2009. – С. 51 – 52.

Котова І. Фізична культура особистості молодого вчителя / Котова І., Ріпак М. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2009. – Т. 1. – С. 43 – 50.


2008:
Котова І. В. Самооцінка стану здоров`я та рухової активності жінок-учителів пенсійного віку, які працюють у міських загальноосвітніх школах / Ірина Котова, Мар`яна Ріпак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю . – Л., 2008. – С. 161–164.


2007:
Ріпак М. Фізична культура у способі життя жінок-учителів першого зрілого віку / Мар’яна Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 339–342.


2006:
Ріпак М. Організаційно-методичні передумови оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36–55 років / Мар’яна Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 424–430.

Ріпак М. О. Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36–55 років : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Ріпак Мар’яна Олексіївна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2006. – 23 с.

Котова І. Вплив занять у профільованих групах здоров’я на стан фізичного здоров’я та розумову працездатність жінок-учителів 36–55 років / Котова І., Ріпак М., Гаврушко Ю. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 124–126.


2005:
Ріпак М. Інформаційно-методична підтримка самоосвіти вчителів з питань зміцнення здоров’я засобами фізичної культури / Мар’яна Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 3. – С. 298–303.

Ріпак М.О. Стан здоров’я жінок – педагогічних працівників 36–55 років / Ріпак М. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 187–192.

Ріпак М. Фізична культура і здоров’я жінки-вчительки : метод. посіб. із самоосвіти педагога / М. Ріпак. – Л., 2005. – 165 с.

Котова І. Мотиваційний та поведінковий компоненти особистої фізичної культури жінок-педагогічних працівників / Котова І., Ріпак М. // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – Л. : Українські технології, 2005. – С. 218–227.

Котова І. В. Фізична активність учителів з точки зору управлінського персоналу школи / Котова І. В., Ріпак М. О. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Л. : ЛДФА, 2005. – С. 57–59.

Фізичні вправи як засіб зміцнення здоров’я та корекції надлишкової маси тіла у жінок-педагогічних працівників 36–55 років / І. М. Ріпак, М. О. Ріпак, Ю. Ю. Гаврушко, М. Я. Лозюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали  V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 182–186.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ