РУДА ІРИНА ЄВГЕНІВНА

2017:

1. Сосіна В. Профілактика травм і порушень опорно-рухового апарату у спортсменів і танцюристів у зв’язку з проблемою гіпермобільного синдрому / Сосіна В., Руда І. // Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: зб. наук. матеріалів. – Львів, 2017. – С. 49–51.

2. Петренко К. Засоби коригувальної гімнастики, що використовуються в процесі оздоровчих занять з учнями молодших класів в загальноосвітній школі / Петренко К., Петрина Л., Руда І. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 84–86.

 

2016:

Сосіна В. Ю. Засоби реабілітаційно-відновлювальної підготовки спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / В. Ю. Сосіна, І. Є. Руда // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк.–  Львів, 2016. – С. 108 – 113.

2015:
Сосіна В. Ю. Програма оптимального розвитку гнучкості з використанням засобів хореографії для дівчат 9-11 років (заняття з художньої гімнастики) / Сосіна В. Ю., Руда І. Є. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-творч. конф. – К., 2015. – С. 119 – 123.

2014:
Руда І. Є. Характеристика травм та порушень системи опорно-рухового апарату у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 129 – 132.

Руда І. Реабілітаційно – відновлювальні заходи в системі підготовки спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / Ірина Руда, Валентина Сосіна // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 61.

Sosina V. The research of risk of injuries and disorders in musculoskeletal system at rhythmic gymnastics representatives / Valentina Sosina, Iryna Ruda // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. – № 1. – P. 122 – 127.

2013:
Руда І. Дефіцит активної гнучкості як один із факторів ризику отримання травм і порушень опорно-рухового апарату у представниць художньої гімнастики / Ірина Руда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 217 – 223.

Сосіна В. Ю. Особливості хореографічної підготовки в гімнастиці / Сосіна В. Ю., Руда І. Є., Акімова С. В. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна, І. Б. Рокета. – Л., 2013. – Вип. 12. – С. 72 – 76.

Руда И. Е. Оптимальное развитие гибкости как способ предупреждения травм и нарушений опорно-двигательного аппарата в художественной гимнастике / Руда И. Е. // Ştiinţa culturii fizice: Pregătire profesională, antrenament sportiv, educație fizică, recuperare, recreație. – Chisinau, 2013. – N 15/3. – S. 80 – 85.

2011:
Руда І. Характеристика показників гнучкості і сили у представниць художньої гімнастики / Ірина Руда // Молода спортивна наука України : зб. наук, пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 280–285.

Руда І. Є. Програма оптимального розвитку гнучкості на етапі попередньої базової підготовки для попередження травм і порушень опорно-рухового апарату в художній гімнастиці / І. Є. Руда // Фізична культура спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. Вінницького нац. ун-ту. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 2. – С. 211–215.

Руда І. Оптимальні діапазони активної і пасивної гнучкості у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою [Електронний ресурс] / Ірина Руда // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 37–44. – Режим доступу : htpp: //www.spotsciene.org.ua

2010:
Руда І. Зміст сучасних змагальних композицій в художній гімнастиці, як одна з причин виникнення травм опорно-рухового апарату / Ірина Руда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 267–272.

Руда І. Є. Особливості прояву гнучкості у гімнасток-«художниць» високої кваліфікації / І. Є. Руда // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 110.

Сосіна В. Ю. Проблеми розвитку гнучкості в сучасній художній гімнастиці / Сосіна В. Ю., Руда І. Є. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 81. –С. 662–665.

Руда І. Характеристика проявів гнучкості у представниць художньої гімнастики високого класу / Ірина Руда // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. матеріалів XI наук.-практ. конф. – Л., 2010. – Вип. 11. – С. 64–68.

 Сосина В. Ю. Проблема "сверхгибкости" в художественной гимнастике / В. Ю. Сосина, И. Е. Руда // Фитнес 2010 : материалы науч.-практ. интернет-конф. – М., 2010. – С. 99–102.

2009:
Руда І. Є. Аналіз локалізації травм опорно-рухового апарату в аспекті спеціальних вимог до розвитку гнучкості в художній гімнастиці / І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 150–153.

Сосіна В. Ю. Гнучкість як критерій майстерності у сучасній художній гімнастиці / Сосіна В. Ю., Руда І. Є. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – X. : ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 5. – С. 248–251.

2008:
Сосіна В. Етіологія травм стопи та гомілко-стопного суглобу у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / Валентина Сосіна, Ірина Руда // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. матеріалів IX наук.-практ. конф. – Л., 2008. – Вип. 9. – С. 31–34.

Сосина В. Ю. Оптимальное развитие гибкости в художественной гимнастике как один из факторов предупреждения травм и нарушений опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] / В. Ю. Сосина, И. Е. Руда // Фитнес-2011 : междунар. науч.-практ. интернет-конф. — Режим доступа: htpp: //forum.sportedu.ru

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ