СКОЧИЛЯС ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ

2019:

1. Скочиляс Л. Кольорові революції» як вияв прагнення до демократії і політичної свободи / Любомир Скочиляс // Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 травня 2019, м. Львів). – Львів, 2019. – С. 277–280.

 

2018:

1. Скочиляс Л. Партії і вибори як елементи формування органів місцевого самоврядування / Л. Скочиляс // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. ст. і тез. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С.160–169.

2. Скочиляс Л. Сучасний елітизм у трактуванні влади / Скочиляс Л. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Дрогобич, 2018. – Вип. 15. – С.103–106.

 

2017:

1. Скочиляс Л. Зв’язки з громадськістю як технологія формування громадської думки у виборчому  процесі / Любомир Скочиляс // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2017. –  С. 139–144.

2/ Skochylyas L. Ewolucja prawna i polityczna instytucji prezydenta na Ukrainie: od Krawczuka do Poroszenki / Lyubomyr Skochylyas // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej. – Kutno, 2017. – N 7. – S. 124–134.(Index Copernicus (IC)

 

2015:

1. Скочиляс Л. С. Основні семантичні індикатори й унікальна пропозиція під час позачергових президентських виборів 2014 р. / Скочиляс Л. С. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік. – Львів, 2015. – С. 166 – 170.

2014:

1. Cкочиляс Л. Формування місцевих органів влади в Україні: виборчі інструменти на тлі політичних викликів / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2014. – Вип. 4. – С. 165 – 178.

 

2013:

1. Скочиляс Л. "Некласична парадигма" транзитології: засадничі постулати / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 115 – 127.


2012:

1. Скочиляс Л. Громадянське суспільство і розвиток демократії: досвід посткомуністичних перетворень / Любомир Скочиляс // Transformacje ustrojowe w Europe Srodkowej i Wshodniej : [praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego, A. Romanyuka]. – Kutno, 2012. – S. 183 – 191.

2. Скочиляс Л. Роль громадянського суспільства у посткомуністичних перетвореннях / Любомир Скочиляс // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2012. – Вип. 2. – С. 154 – 164.


2011:

1. Скочиляс Л. С. Місце політичної освіти у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту / Скочиляс Л. С. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю : зб. наук. ст., присвяч. 65-річчю ЛДУФК. – Л., 2011. – С.80 – 91.

2. Skochylias L. Regionalistyka polityczna : przedmiot, pole i podstawy teoretyczno-metodologiczne / Skochylias L. // Europa regionow / red. M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka. – Torun, 2011. – S. 23 – 30.


2010:

1. Скочиляс Л. Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року / Скочиляс Л. – Л. : ЦПД, 2010. – 40 с.

2. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі / Зінчук В., Мельникова Н., Скочиляс Л., Сліпецька Ю., Шиманова О. – Л. : ЦПД, 2010. – 168 с.

3. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року : експертно – аналітичний звіт / Леся Балуцька, Наталія  Мельникова, Анатолій Романюк, Юлія Сокирка, Любомир Скочиляс, Юрій Шведа, Ольга Шиманова. – Л. : ЦПД, 2010. – 132 с.


2009:

1. Скочиляс Л. С. Аналіз ефективності державної політики / Л. С. Скочиляс. – Л. : ЦПД, 2009. – 144 с.

2. Скочиляс Л. С. Від Соборності до Незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства / Скочиляс Л. С. – Л. : ЦПД, 2009. – 124 с.

3. Скочиляс Л. С. Політична реформа в Україні у світлі виборчих кампаній 2010 / Л. С. Скочиляс. – Л. : ЦПД, 2009. – 138 с.


2008:

1. Скочиляс Л. С. Що ми знаємо про НАТО? / Скочиляс Л. С. // Україна-НАТО: регіональний вимір, Львів, грудень 2008 рр. – Л. : ЦПД, 2008. – С. 87–91.


2006:

1. Скочиляс Л. С. Виборчий процес 2006: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Л. С. Скочиляс. – Л., 2006. – 210 с.

2. Скочиляс Л. С. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006 / Л. С. Скочиляс. – Л., 2006. – 124 с.

3. Політологія : навч. прогр. для студ. ф-ту спорту, фіз. виховання, ОФК та заоч. навчання / уклад. М. О. Борищак, Л. С. Скочиляс. – Л., 2006. – 16 с.

4. Політологія : навч. прогр. для студ. ф-ту ФР і ОФК спеціальності „Фізична реабілітація” / уклад. М. О. Борищак, Л. С. Скочиляс. – Л., 2006. – 17 с.

5. Політологія : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності „Туризм” / упоряд. Л. С. Скочиляс, М. В. Поліщук, А. С. Романюк. – Л., 2006. – 32 с.

6. Політологія : плани семінарських занять з методичними рекомендаціями і літературою / підгот. Л. С. Скочиляс. – Л., 2006. – 51 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ