СОВА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ

2018:

1. Сова А. Іван Боберський: життя присвячене Україні / Андрій Сова // Наш спорт. – 2018. – Ч. 54. – С. 1-3.

2. Сова А. Громадська діяльність Івана Боберського у міжвоєнний період (на прикладі візиту до Львова 1928 р.) / Андрій Сова // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1, ч. 2. – С. 118–124.

3. Сова А. Печатка Команди Стрийського пластового коша 1920-х років / Андрій Сова // Пластовий шлях. – 2018. – Ч. 1. – С. 50–51.

4. Сова А. Діяльність Івана Боберського в “Учительській Громаді” / Андрій Сова // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2, ч. 2. – С. 103–107.

5. Сова А. Іван Боберський – популяризатор лещетарства серед українців / Андрій Сова // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2018. – Вип. 3/4. – С. 53–59.

6. Сова А. Іван Боберський і Стрийщина: з історії українського сокільського руху / Андрій Сова // Стрийщина: історія і сучасність : матеріали наук.-краєзнав. конф. – Стрий ; Дрогобич, 2018. – Вип. 4. – С. 173–191.

7. Сова А. Іван Боберський та Іван Луценко: до історії взаємин (на прикладі VІ-го Всесокільського злету в Празі 1912 р.) / Андрій Сова // Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (11–12 травня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 86–95.

8. Сова А. Іван Франко та Іван Боберський: відзначення українським сокільством 40-літньої творчої праці Великого Сина України / Андрій Сова // „Я єсть пролог…” : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.). – Львів, 2018. – Т. 1. – С. 336–343.

9. Сова А. Боберський Іван Миколайович / А. Сова // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. – Івано-Франківськ, 2018. – Т. 1: А–Ж. – С. 143–144.

10. Сова А. Гайдучок Степан Степанович / А. Сова // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. – Івано-Франківськ, 2018. – Т. 1: А–Ж. – С. 309–310.

11. Сова А. Степан Гайдучок – творець та літописець історії українського тіло виховання / А. Сова // Шлях Перемоги. – 2018. – Чис. 11 (3324). – С. 7.

12. Сова А. Оксана Суховерська – провідниця української жіночої руханки і ритміки / А. Сова // Шлях Перемоги. – 2018. – Чис. 15 (3328). – С. 7.

13. Сова А. „Не забуваймо, що тільки в здоровому тілі здорова душа!”. Оксана Суховерська: з нагоди 127-річчя від народження провідниці жіночої руханки і ритміки / А. Сова // Голос Соломії. – 2018. – № 7. – С. 11–12.

14. Сова А. [Наукова конференція “Українська тіловиховна і спортова традиція”] / Сова А., Легін С. // Вісник НТШ. – 2018. – Чис. 59. – С. 110.

15. Сова А. Роман Шухевич – член 43-го пластового куреня імені Олега Віщого у Львові: невідома сторінка біографії / А. Сова // Пластовий шлях. – 2018. – Ч. 3(191). – С. 50–51.

16. Сова А. [Наукова конференція “Західно-Українська народна республіка в контексті української та європейської історії”] / А. Сова // Вісник НТШ. – 2018. – Чис. 60. – С. 103.

17. Бублик О. Становлення та розвиток футболу у Великому Любіні / Ольга Бублик, Андрій Сова // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 11–13.

18. Гук Г. Розвиток спеціалізації «настільний теніс» у ЛДУФК: на прикладі наукового забезпечення / Ганна Гук, Андрій Сова // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 14–16.

19. Українському громадянинови. Моральні настанови Івана Боберського. З нагоди 145-ліття від дня народження / упоряд. Андрія Сови, оформл. Романа Метельського. – Львів, 2018. – 24 с.

20. Sova A. Ivan Boberskyi’s published works on olympic thematics eduted in Lviv by the “Sokil” society at the beginning of the XXth century / Sova A. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2018. – Вип. 15. – С. 58–61.

 

2017:

1. Сова А. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції : наук.-попул. вид. / Андрій Сова, Ярослав Тимчак; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК : Апріорі, 2017. – 232 с. : іл.

2. Сова А. Печатка товариства "Січ" у селі Заваллі на Снятинщині / Андрій Сова // Наш спорт. 2017. Ч. 53. С. 1415.

3. Сова А. Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі ІV Зимових Олімпійських ігор у Ґарміш-Партенкірхені 1936 року) / Сова А. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 3. – С. 203–214.

4. Сова А. Педагогічна діяльність Івана Боберського в Дрогобицькій гімназії / А. Сова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2017. – Вип. 19/20. – С. 294–299.

5. Сова А. Відзначення товариством “Сокіл-Батько” 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) / А. Сова // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка. – Львів, 2017. – Чис. 57. – С. 71–74

6. Сова А. Іван Боберський та Перший Краєвий здвиг: проблема ідентифікації світлин з Бродівського історико-краєзнавчого музею / А. Сова // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : матеріали ХІ краєзн. конф., присвяч. 100-річчю від дня народження Галини Столяр. – Львів, 2017. – С. 153–160.

7. Сова А. Печатка спортового кружка “Дніпро” у Львові / А. Сова // Знак : вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2017. – Чис. 72. – С. 3–4.

8. Сова А. Урочисте відкриття пам’ятної таблиці у головному корпусі Львівського державного університету фізичної культури / Сова А., Тимчак Я. // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка. – Львів, 2017. – Чис. 57. – С. 94.

9. Сова А. Урочиста академія з нагоди відзначення 160-річчя від народження Івана Франка / Сова А., Тимчак Я. // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Т. Шевченка. – Львів, 2017. – Чис. 57. – С. 96.

10. Гук Г. Навчально-методичне та наукове забезпечення спортивної спеціалізації «Настільний теніс» у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського / Гук Г., Сова А. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27/28. – С. 78–83. (ВАК)

11. Тимчак Я. Традиційний легкоатлетичний пробіг: "Від Сокільства до стрілецтва! Від УСА - до НОКу!" : з нагоди 70-річчя від заснування ЛДУФК / Ярослав Тимчак, Андрій Сова // Наш спорт. 2017. Ч. 53. С. 1617.

 

2016:

1. Сова А. До 125-річчя Петра Франка – одного з перших українських фахівців тіловиховання і спорту в Україні / Сова А., Тимчак Я. // Наш спорт. – 2016. – Ч. 52. – С. 24–25.

2. Сова А. З історії української сфрагістики Брідщини: печатка товариства “Луг” у селі Ясенів / Сова А. // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : матеріали Х краєзнавч. конф. – Броди, 2016. – Зб. 9. – С. 50–53

3. Сова А. Іван Боберський: біля джерел української тіловиховної і спортової традиції / Сова А., Тимчак Я. // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 55. – С. 61–64.

4. Сова А. Іван Боберський – учитель гімназії в Дрогобичі / Сова А. // Історичні пам’ятки Галичини : матеріали VІ краєзн. конф. – Львів, 2016. – С. 192–197.

5. Сова А. На пошану професора Степана Гайдучка – одного з перших фахівців тіловиховання і спорту в Україні / Сова А., Тимчак Я. // Наш спорт. – 2016. –Ч. 52. – С. 26–27.

6. Сова А. Олімпійська тематика на сторінках українських сокільських видань на початку ХХ століття / Сова А. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 36–39.

7. Сова А. Сини Івана Франка – перші українські фахівці з руханки та змагу / Сова А., Тимчак Я. // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 56. – С. 43–47.

8. Сова А. Сини Івана Франка – перші у нашому краї фахівці з руханки та змагу / А. Сова, Я. Тимчак // Універсум. – 2016. – № 7/8 (273/274). – С. 27–29.

9. Сова А. 115 років від дня створення першого спортивно-гімнастичного товариства “Січ” / Сова А., Тимчак Я. // Наш спорт. – 2016. – Ч. 52. – С. 22–23.

10. Сова А. Український спортовий кружок у Львові: сфрагістичний аспект / Сова А. // Знак : вісник Укр. геральд. т-ва. – Львів, 2016. – Ч. 70. – С. 4–5.

11. Сова А. Урочистості з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького / Сова А., Тимчак Я. // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 55. – С. 99.

12. Гук Г. І. Розвиток спеціалізації „настільний теніс” у ЛДУФК (на прикладі навчально-методичного забезпечення) / Гук Г. І., Сова А.О. // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали ІІІ Всеукр. студент. наук. інтернет-конф. – Харків, 2016. – С. 18–20.

13. Тимчак Я. «Три українські спроби» в трилогії історика Валентина Мороза «Україна у двадцятому столітті» / Я. Тимчак, А. Сова // Шлях Перемоги. – 2016. – С. 1.

 

2015:

1. Сова А. Спортивні товариства села Уличне напередодні Першої світової війни / А. Сова // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2015. – Спецвип. 2. – С. 28 – 41.

2. Сова А. Участь Володимира Мурського в організації “Пласт” у світлі документів Центрального державного історичного архіву України у Львові / А. Сова // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : матеріали IX краєзнав. конф. – Броди, 2015. – Вип. 8. – С. 100 – 106.

3. Сова А. Пластуни Брідської гімназії (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові) / А. Сова // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження : матеріали III наук.-теорет. конф. – Броди, 2015. – Вип. 3. – С. 110 – 121.

4. Сова А. Пластові печатки Стрийського коша / А. Сова // Пластовий шлях. – 2015. – Чис. 1 (181). – С. 54 – 57.

5. Сова А. Лев на печатці організації “Пласт” у Стрию / А. Сова // Знак. Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Чис. 65. – С. 4.

6. Сова А. Печатки 6 пластового куреня імені Івана Богуна у Перемишлі / А. Сова // Знак : вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2015. – Чис. 66. – С. 4.

7. Сова А. О. Карпатський Лещетарський Клуб / Сова А. О., Тимчак Я. В., Яремко І. Я. // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – Вип. 39 (105). – С. 26 – 30.

8. Пахолко С. Історія пропам’ятної таблиці та фалеристичні пам’ятки ІІІ Краєвого здвигу у Львові в 1934 р. / Пахолко С., Сова А. // Нумізматика і фалеристика. – 2015. – № 3(75). – С. 26 – 28.

9. Мартиролог Українського Пласту / уклад. Свідзинська О. (відп. ред.), Сова А., Юзич Ю. – Львів : Папуга, 2015. – 432 с.

10. Історія української культури : метод. вказівки та завдання для студентів денної форми навчання рівня підготовки “бакалавр” / уклад. Кухар В. М., Сова А. О., Сурмач О. І. – Л., 2015. – 25 с.

11. Томас Арнольд – творець спортивно-ігрового методу виховання : листівка / Я. Тимчак, А. Сова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип. 14. – 2 с.

2014:

1. Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття / Андрій Сова. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 72 с. – ISBN 978-966-2328-75-2

2. Сова А. Військово-політична діяльність Івана Боберського у роки Першої світової війни / Андрій Сова // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2014. – Вип. 4. – С. 90 – 100.

3. Сова А. Спортивне життя села Уличного на Дрогобиччині у 1920-их рр. / Сова А. // Український селянин : зб. наук. пр. / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 83–85.

4. Сова А. Атрибутика Карпатського Лещетарського Клубу / Сова А. // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2014. – Вип. 19. – С. 103 – 107.

5. Сова А. [Рецензія] / Андрій Сова // Генеалогічні записки. – Л., 2014. – Вип. 12. – С. 102 – 103. – Рец. на кн. : Василишин І. П. Важка атлетика Львівщини (1912–2012) : довідник / Василишин І. П., Науменко В. С. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 168 с.

6. Сова А. Печатка 85 пластового куреня імені Богдана Хмельницького в Бродах / Сова А. // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : матеріали VIII краєзнав. конф., присвяч. Міжнар. дню музеїв. – Броди, 2014. – Вип. 7. – С. 90 – 91.

8. Сова А. Професор Іван Боберський про Пласт / А. Сова // Пластовий шлях. – 2014. – Чис. 1 – С. 40 – 41.

9. Сова А. Кирило Трильовський: життя, присвячене Україні (з нагоди 150-ліття від дня народження) / Сова А. // Пластовий шлях. – 2014. – Чис. 1. – С. 52 – 53.

10. Сова А. Перша печатка 6 пластового куреня імені Івана Богуна у Перемишлі / Сова А. // Знак. Вісник Українського геральдичного товариства. – 2014. – Чис. 62. – С. 6.

11. Сова А. О. Діяльність Івана Боберського в Українській Бойовій Управі в роки Першої світової війни / Сова А. О. // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події) : зб. матеріалів Міжнар. наук. форуму. – Л., 2014. – С. 47 – 50.

12. Сова А. Сфрагістичні пам’ятки спортивного товариства “Прут” у Делятині / Сова А. // Знак. – 2014. – Чис. 64. – С. 5.

13. Пахолко С. Товариство “Просвіта” у фалеристичних пам’ятках першої половини ХХ століття / Пахолко С., Сова А. // Пам’ятки України. – 2014. –№ 2. – С. 46 – 51.

14. Сова А. Пам’яті генерала УПА Романа Шухевича / Андрій Сова // Львівщина – 2014. – 7 березня. – С. 1, 3.

15. Сова А. Кирило Трильовський: основні віхи життя / Сова А. // Країна спорту. – 2014. – Спецвипуск : Кирило Трильовський (1864–1941) видатний діяч українського спортивно-гімнастичного руху. – С. 4 – 5.

16. Сова А. Вітання редакції часопису “Січові вісти” Кирилу Трильовському з нагоди 40-річчя його громадської праці / Сова А. // Країна Спорту. – 2014. – Спецвипуск : Кирило Трильовський (1864–1941) видатний діяч українського спортивно-гімнастичного руху. – С. 6.

17. Сова А. Творчий доробок Кирила Трильовського / Сова А. // Країна Спорту. – 2014. – Спецвипуск : Кирило Трильовський (1864–1941) видатний діяч українського спортивно-гімнастичного руху. – С. 7.

18. Тимчак Я. Шевченківський здвиг 28 червня 1914 року у Львові / Тимчак Я., Сова А. // Країна Спорту. – 2014. – Спецвипуск : Кирило Трильовський (1864–1941) видатний діяч українського спортивно-гімнастичного руху. – С. 8 – 10.

 

2013:

1. Хома І. Я. Історія української культури : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; за ред. І. Я. Хоми. – 2-ге вид., допов. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 356 с.

2. Сова А. Атрибутика спортивного товариства „Україна” / Сова А. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – Л., 2013. – Вип. 14. – С. 273 – 281.

3. Сова А. Використання печаток організацією „Пласт” на Волині у 1920-х роках / А. Сова // Сфрагістичний щорічник. – К., 2013. – Вип. 4. – С. 335 – 349.

4. Сова А. „Дніпросоюз” напередодні та в період існування Української Держави (1918 р.) / А. Сова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2013. – Вип. 11. – С. 32–54.

5. Сова А. Друга всеукраїнська наукова конференція „Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження Олени Степанів-Дашкевич / А. Сова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2013. – Вип. 11. – С. 334 – 336.

6. Сова А. Міжнародна наукова конференція „Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” / А. Сова // Мандрівець. – 2013. – № 2 (104). – С. 81 – 84.

7. Сова А. Нові печатки організації „Пласт” у Бережанах (1920-ті рр.) / Сова А. // Бережанська гімназія: сторінки історії : матеріали міжнар. наук. конф., 19 верес. 2013 р. – Т., 2013. – С. 52 – 63.

8. Сова А. Печатки 21 пластового куреня імені Івана Богуна у Чорткові / Сова А. // Знак : вісник Укр. геральд. т-ва. – Л., 2013. – Чис. 61. – С. 5.

9. Сова А. Печатки пластових відділів у Калуші / А. Сова // Знак : вісник Укр. геральдич. т-ва. – Л., 2013. – Чис. 59. – С. 4 – 5.

10. Сова А. VІІ краєзнавча конференція „Брідщина – край на межі Галичини й Волині”, присвяч. 70-й річниці створення Української дивізії „Галичина” / А. Сова // Мандрівець. – 2013. – № 3 (105). – С. 92 – 93.

11. Сова А. До історії пам’ятної медалі Дня Українського Спортовця у Бродах 1937 року / А. Сова, С. Пахолко // Брідщина – край на межі Галичини й Волині : матеріали VII краєзнавчої конф., присвяч. 70-ій річниці створення української дивізії „Галичина”. 19 квітня 2013 р. – Броди, 2013. – Вип. 6. – С. 105 – 106.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ