СВИСТУН ЮРІЙ ДЕОНІЗІЙОВИЧ

2019:

1. Іnfluence physical trainings to rehabilitation and health promotion of students-athletes and students / Buchkovska A., Svystun Y., Mahlovanyy A., Kunynets O., Maglovana G., Hrynovets I., Ripetska O., Hrynovets V. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2019. – № 4. – С. 31–36.

 

2016:

Шавель Х. Вплив рухливих ігор на функціональні можливості організму дітей середнього шкільного віку / Шавель Христина, Михаць Тарас, Свистун Юрій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 230 – 234. (ВАК, IndexCopernicus)

 

2014:

1. Свистун Ю. Д. Питание спортсменов-стрелков / Свистун Ю. Д., Трач В. М. // Эколого-гигиенические проблемы физической культуры и спорта : материалы науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летию со дня рождения А. А. Михна. – М., 2014. – С. 234 – 236.

2. Фізична підготовленість та оцінка функціонального стану юних футболістів у змагальному періоді / Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М., Шавель Х. Є. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 54 – 59.

 

2013:

1. Свистун Ю. Д. Здоровье человека – здоровая нация в будущем / Юрий Свистун, Анна Бучковская, Володимир Гриновец // Strategia supravietuirii din perspective bioeticii, filosofiei si medicinei Culegere de articole stiintifict cu patripare internationala. – Сhisinau, 2013. – Vol. 3. – С. 180 – 182.

2. Взаємозв’язок фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи юних футболістів 14–16 років / Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М., Заліско С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. –№ 1. – С. 74 – 78.


2012:

1. Трач В. Енергетика м’язової діяльності, засоби її поліпшення та підвищення працездатності спортсменів [Електронний ресурс] / Володимир Трач, Юрій Свистун, Оксана Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 15 – 23. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/3/Trach_2.pdf


2011:

1. Особливості харчування спортсменів / С. О. Полієвський, Ю. Д. Свистун, В. М. Трач, Х. Є. Шавель // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія: Медицина. – Ужгород, 2011. – Вип. 41. – С. 356 – 360.


2010:

1. Свистун Ю. Гігієна фізичного виховання і спорту : [посіб. для вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації у галузі фіз. виховання і спорту] / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович. – Л. : Укр. технології, 2010. – 342 с. − ISBN-978-966-345-210-4.

2. Вплив вітаміну С на спеціальну працездатність спортсменів-стрільців / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович, В. М. Трач, Ю. С. Коростильова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 288 – 292.

3. Взаємозв’язок функціонального стану дихальної, серцево-судинної та симпато-адреналової систем глухих дітей молодшого шкільного віку / Х. Є. Гурінович, В. М. Трач, О. В. Гузій, Ю. Д. Свистун // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія: Медицина. – Ужгород, 2010. – Вип. 38, т. 10. – С. 162 – 169.


2009:

1. Свистун Ю. Д. Оцінка харчового раціону спортсменів-стрільців у зимовий та осінній періоди року / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович, В. М. Трач, Ю. С. Коростильова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – Ужгород, 2009. – Вип. 35. – С. 127 – 129.

2. Гурінович Х. Є. Фізична підготовленість дітей середнього шкільного віку загальноосвітньої школи та її залежність від харчування у зимовий та весняний періоди року / Х. Є. Гурінович, І. В. Єрмоленко, В. М. Трач, Ю. Д. Свистун // Спортивний вісник Придніпров’я. – Д., 2009. – № 2/3. – С. 20–23.


2008:

1. Свистун Ю. Д. Гігієнічні аспекти навчального процесу в загальноосвітній школі / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович, А. Г. Киселевич // Освіта і здоров`я: формування здоров`я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Суми, 2008. – С. 281–285.

2. Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / [В. М. Трач, Ю. Д. Свистун, М. Г. Сибіль, І. З. Гложик, Л. І. Веселовська, О. З. Дуда]. – Л. : Укр. технології, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-345-154-1.

3. Оцінка функціонального стану футболістів 13–14 років у змагальному періоді (повідомлення 1) / Юрій Свистун, Христина Гурінович, Ігор Чорнобай, Любов Веселовська, Ольга Дуда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 200–204.


2007:

1. Свистун Ю. Д. Практикум з гігієни / Ю. Д. Свистун, Х. Є. Гурінович. – Л., 2007. – 96 с.


2006:

1. Кисилевич А. Г. Медичне забезпечення спортсменів-лучників / Кисилевич А.Г., Свистун Ю.Д. // Тези доп. ХІ конгр. світової федерації укр. лікарських т-в. – Полтава, 2006. – С. 600.


2005:

1. Свистун Ю.Д. Про викладання біохімії в вищих медичних закладах / Ю. Д. Свистун // Медична хімія. – 2005. – № 1. – С. 83–85.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ