СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 35.829.01

(Наказ Міністерства освіти і науки України

№ 693 від 10 травня 2017 року)

№527 від 24 травня 2018 року

Голова ради:

1. Бріскін Юрій Аркадійович, д. н. із фіз. вих, професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови:

2. Рибак Олег Юрійович, д. н. з фіз. вих., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01.

Вчений секретар:

3. Вовканич Андрій Степанович, к. біол. н., професор, проректор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03.

Члени ради:

4. Андрійчук Ольга Ярославівна, д. н. з фіз. вих., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.03;

5. Боднар Іванна Романівна, д. н. з фіз. вих, доцент, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;

6. Борецький Юрій Романович, д. біол. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;

7. Виноградський Богдан Анатолійович, д. н. з фіз. вих., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;

8. Дяченко Андрій Юрійович, д. н. з фіз. вих., професор, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.01;

9. Єдинак Геннадій Анатолійович, д. н. з фіз. вих, професор, професор кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка, спеціальність 24.00.02;

10. Завидівська Наталія Назарівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;

11. Заневський Ігор Пилипович, д. т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

12. Магльований Анатолій Васильович, д. біол. н., професор, проректор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 24.00.01;

13. Мицкан Богдан Михайлович, д. біол. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03;

14. Павлова Юлія Олександрівна, д. н. з фіз. вих, с.н.с., професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;

15. Передерій Аліна Володимирівна, д. н. з фіз. вих, доцент, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;

16. Пітин Мар’ян Петрович, д. н. з фіз. вих., доцент, професор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;

17. Приступа Євген Никодимович, д. пед. н., професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;

18. Пятков Віктор Тимофійович, д. н. з фіз. вих, професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01;

19. Романчук Сергій Вікторович, д. н. з фіз. вих, професор, начальник кафедри, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, спеціальність 24.00.02.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ