1.    Academic physical education : health, lifestyle and motor abilities / ed. Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,  2009. – 119 s. –  ISBN 978-83-916434-7-1.
2.    Akademia Wychowania fizycznego im. Gen. Broni Karola Swierczewskiego w Warszawie. – 1986. – 43 s.
3.    Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie = The Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw – Warszawa : Escrella, [2009?]. – 24 s. – ISBN 83-86622-37-7.
4.    Akademia Wychowania Fizycznego Juzefa Piłsudskiego w Warszawie. – Warszawa, 1999. – 23 s.
5.    Aktywnosc fizyczna a otylosc : profilaktyka, psychika, estetyka / pod red. Zdzislawa Czaplickiego, Agnieszki Gorskiej, Ewy Podhajnej. – Torun : Enea Communication, 2008. – 218 s. – ISBN 978-83-923462-1-0.
6.    Aktywność ruchowa w swietle badań fizjologicznych i promocji zdrowia / pod red. M. Zaton i Zb. Jethon. – Wrocław, 1998. – 211 s.
7.    Bielski J. Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego. – Piotrkόw Trybunalski, 1999. – 436 s.
8.    Bielski J. Źycie jest Ruchem. – Warszawa : Agencia Prolider, 1996. – 160 s.
9.    Biniakiewicz B. Przewodnik do ćwiczeń z pedagogikogόlnej i specjalnej : zakres materiału, program, literatura dla studentόw Wydziatu Wychowania Fizycznego kierunku Fizjoterapia / B. Biniakiewicz, E. Koprowiak. – Poznań : AWF, 1999. – 84 s.
10.     Blazejewski W.   Podstawy metodologii z elementami statystyki  / Wojciech Blazejewski , Slawomir Drozd, Pawel Krol. – Rzeszow : Resprint,  [2009?]. – 208 s. - ISBN 978-83-89721-21-1.
11.    Bolach E. Zespołowe gry sportowe jako sposόb doskonalenia systemu kompensaczjnego inwalidόu narzadu wzroku. – Wroclaw, 1994. – 143 s.
12.    Chojnacki K. Sniezne sporty wytrzymalosciowe w zimowych igrzyskach paraolimpijskich  / Kazimierz Bronislaw Chojnacki, Szymon Krasicki, Katarzyna Rogowiec. – Krakow : Sowa,  2007. – 115 s. – (Studia i monografie NR 48) –  ISBN 978-83-89121-73-8.
13.    Chruscicki B. Piruetem przez historie / Bogdan Chruscicki, Jacek Zemantowski. – [S.L] : Fundacja Dobrej Ksiazki, [2009?]. – 231 s. – ISBN 978-83-86320-79-0.      
14.    Ciereszko J. Plywanie synchroniczne (technika, metodyka i przepisy) – Poznań, 1997. – 64 s. Ser. : Sknypły 120 (1997).
15.    Coordination motor abilities in scientific research / ed. by J. Sadowski. – Biala Podlaska, 2005. – 476 s.
16.    Coordination Motor Abilities in Scientific Research / ed. by Jerzy Sadowski, Tomasz Niznikowski. – Biala Podlaska : Intergraf, 2008. – 348 s. – ISBN 978-83-923666-5-2.
17.    Czlowiek i ruch. Pόlrocznik. – 2000. – № 2(2); 2001. – № 2 (4). – Wrocław. № 2 (2) – 107 s. № 742; № 2(4) – 112 s. № 143.
18.    Davies N. Portret miasta środkowoeuropejskie (Vratislavia, Breslau, Wrocław) / N. Davies, R. Moorhouse. – Krakόw : ZNAK, 2003. – 600 p.
19.    Diagnostyka Przygotowan zawodnikόw do gry w pilce noznej / pod red. J. Ryguly. – Katowice : Akad. Wychowania Fizycznego w Katowicach, 1998. – 246 p.
20.    Drogi i bezdroza sportu i turystyki  / pod red. Zbigniewa Dziubinskiego. –  Warszawa : Cieszynska Drukarnia Wydawnicza, 2007. – 523 s. – ISBN 978-83-924538-3-3.
21.    Drozdowski Zb. Antropologia a kulturu fizyczna : мonografie. – Poznań, 1996. – 89 s. – Ser. : Nr 323.
22.    Drozdowski Zb. Antropometria w wychowaniu fizycznym. – Wyd IV, zmienione I uzupetnione. – Poznań, 1998. – 205 s. Ser. : Podręcznik № 21.
23.     Dutkowski Z. 150 rakiet : najlepsi tenisisci swiata / Zbigniew Dutkowski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 263 s. – ISBN 83-03-09356-9
24.    Dzieje Academii wychowania fizycznego w Poznaniu (1919-1994) / praca zbirowa pod red. G. Jerzego. – Poznań, 1996. – 297 s. Ser. : Monografie № 318.
25.    Dzieje Akademii wychowania fizycznego w Poznaniu (1919-1994) / pod red. J. Gala. – Poznań : Poznańska drukarnia naukowa, 1996. – 300 s.
26.    Education, tourism and health for people / ed. by Walery Zukow, Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa  [ et al.]. – Lviv ; Poznan ; Warsaw, 2010. – 378 s. – (Serie: Monograph; nr. 10/10). –  ISBN 978-83-929551-9-1.
27.    Efektuwność systemoszkolenia w rόznych dyscyplinach sportu. – Warszawa, 2000.  - 262 s.
28.    Fabijanska-Zurawska T.   Luksusowe powozy Lancuta / Teresa Fabijanska-Zurawska. – Lancut : M. R. Szuster, 2008. – 79 s. – ISBN 978-83-912294-1-5.
29.    Fair play w sporcie i olimpizmie : sansa czy utopia / red. nauk. Zofia Zukowska, Ryszard Zukowski. – Warszawa : Escrella, 2010. – 204 s. – ISBN 978-83-62045-04-4.
30.     FIDE (1968 - 1970) : album / ed. Nenad Petrovic. – Zagreb : Sahovska naklada, 1977. – 200 s.      
31.    Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarszystwa fizjoterapii. – 1998. – № 3, т. 6. – 66 s.
32.    Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarszystwa fizjoterapii. – 1998. – № 4, т. 6. – 58 s.
33.    Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarszystwa fizjoterapii. – 1998. – № 1, т. 7. – 58 s.
34.    Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarszystwa fizjoterapii. – 1998. – № 1, supl. 1, т. 7. – 56 s.
35.    Fizjoterapia : Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjaterapii. – 1998. – T 6, nr 1/2. – 181 s.
36.    Fizjoterapia : Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjaterapii. – 1997. – T 5, nr 3. – 141 s.
37.    Fizjoterapia : Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. – 1997. – № 3. – 1998. – № 1-4. – 1999. – № 1; supl. 1. – 2004. – № 4.
38.    Frank G. Piłka nożna : trening kreatywny. – Wrocław : Marshal, 2001. – 126 s.
39.    Gieśla P. Polska w obrazach i słowach / P. Gieśla, P. Wojciechowski. – Warszawa : Sport i Turystyka – MUZA SA, 2000. – 296 s.
40.    Glazyrin I. D. Diversification of physical education according to individual capabilities of the senior school students / I. D. Glazyrin, J. Wojnar. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2004. – 172 s.
41.    Gotaszewski J. Piłka noźna : przewodnik metodyczno-szkoleniowy. – Poznań, 1998. – 219 s.  – (Ser. : Skrypty Nr 12 )
42.    Gracz J. Psychologia sportu / J. Gracz, T. Sankowski. – Poznań, 1995. – 348 s. Ser. : Podręczniki
43.     Gym : magazyn gymnastyczny. – 1999. – Nr 4. – XII. – 42 s.; 2000. – Nr 5. – VI/VIII. – 50 s.
44.    Human Movement = Człowiek i Ruch. – 2000. – № 2; 2001. – № 2; 2004. – № 1, 2; 2005. – № 1, 2
45.    Humanistyczne aspekty rehabilitacji, turystyki, rekreacji i sportu = Humanistic aspects of rehabilitation, tourism, recreation and sport /  red. nauk. Walery Zukow, Radoslaw Muszkieta, Eugeniusz Prystupa [et al.] –  Lwow ; Poznan ; Warszawa, 2010. – 146 s. – ( Seria: Monografie; nr. 11/10.)  – ISBN 978-83-62750-00-9.
46.    Humanistyczny wymiar kultury fizycznej = Humanistic dimension physical culture / red. nauk. Mariusz Zasada, Mariusz Klimczyk, Hanna Zukowska [et al.]. – Bydgoszcz ; Lwow ; Warszawa, 2010. –– 466 s. – ( Seria: Monografie; nr. 12/10.) – ISBN 978-83-62750-01-6
47.    Ignasiak Z. Anatomia czlowieka C.1 / Z. Ignasiak, A. Jarosińska. – Wrocław : Ak. Wychowania Fizycznego, 1998. – 288 s. Ser. : A. Nauki przyrodnicze.    
48.    IDO - ruch dla kultury  = Movement for culture : rocznik naukowy / red. Wojciech J. Cynarski. – Rzeszow : Idokan Poland , 2005. –  T. 5. – 272 s.
49.    IDO -   ruch dla kultury  = Movement for culture : rocznik naukowy / red. Wojciech J. Cynarski. – Rzeszow : Idokan Poland , 2006. – T. 6. – 406 s.
50.    Inauguracia jubileuszowego Roku Akademickiego. – 1999-2000. – Warszawa, 1999. – 65 s.  
51.    Informator ECTS : wydzial wychowania fizycznego (roc academicki 2004/2005) / Akademia wychowania fizycznego. – Wroclaw : AWF, [2005?]. – 112 s.
52.    Institut Wychowania Fizycznego i sportu w Bialej Podlaskiej : rocznik Naukowy. – Tom II. – Biala Podlaska, 1996. – 188 s.
53.    Instytut Wychowania Fizycznego i sportu w Bialej Podlaskiej : rocznik naukowy. – Tom III. – Biala Podlaska, 1996. – 156 s.
54.    Jankowski K.  Metodologia badan empirycznych : podrecznik dla studentow wychowania fizycznego / Krzysztof W. Jankowski, Michal Lenartowicz. – Warszawa : AWF, 2005. – 89 s. – ISBN 83-89630-75-3.
55.    Jasiak H. Leksykon sportu dla wszstkic / H. Jasiak, A. Jotan. – Warszawa : Centrum Artystyczno-Reklamowe, 5p. – 336 s.
56.    Jethon L. Ekologia czlowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie. – Wrocław, 1995. – 151 s. Ser. : A. Nauki przyrodnicze.
57.    Jezierski R. Gimnastyka : teoria i metodyka / R. Jezierski, A. Rybicka. – Wrocław : Ak. Wychow. Fizycznego, 1997. – 261 s. Ser. : C. Kulura fizyczna
58.    Jozef Pilsudski : protektor polskiego sportu i ruchu olimpijskiego / red. Dobieslaw Dudek, Kajetan  Hadzelek, Krzysztof Zuchora. – Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2005. – 171 s. – ISBN 83-89961-0607.
59.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Sledziewski. –  Warszawa, 2004. – 198 s. – ISBN 83-89630-15-X.
60.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. –  Warszawa,  2005. – T. 2 . – 206 s. – ISBN 83-89630-26-5.
61.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. – Warszawa, 2006. –  T. 3. – 222 s. – ISBN 83-89630-07-9.
62.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Sledziewski. – Warszawa : Studio AWP, 2007. – T. 4. – 246 s. – ISBN 83-85740-22-8.
63.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej  : diagnostyka / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Sledziewski. – Warszawa : Studio AWP, 2008. – T. 5. – 420 s. – ISBN 83-85740-24-4.
64.    Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Sledziewski. – Warszawa : Studio AWP, 2009. – T. 6. – 524 s. – ISBN 83-85740-25-2.
65.    Kierunki optymalizacji obciazen treningowych / red. nauk. Henryk Solanski. –  Warszawa : AWF, 1992. – 175 s.
66.    Kierunki rozwoju sportu olimpijskiego / Henryk Sozanski, Zbigniew Sikora, Marek Rzepkiewicz [etc.]. – Warszawa : Gewipol, 2004. – 332 s. – ISBN 83-60052-03-4.
67.     Klamecki H. Wroclawskie obiekty dydaktyczne i sportowe Akademii wychowania fizycznego = School and sports facilities of the university school of physycal education in Wrroclaw : historia i terazniejszosc / Henryk Klamecki, Zdzislaw Paliga. - Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 2010. - 108 s. – ISBN 987-83-89156-06-8
68.    Klimek S. Wrocław : architektura i historia. – Wroclaw : Via Nova, 2001. – 64 s.
69.    Kobieta i sport : biuletyn informacyjny Polskiego stowarzyszenia sportu kobiet. – 1999. – № 1. – 20 s.
70.    Kobieta, sport, zdrowie / pod red. nauk. prof. dr. hab. Antoniego K. Gajewskiego. – Warszawa : Escrella, 1998. – 230 s. – ISBN 83-86622-33-4.
71.    Kollath E. Pilka noźna : technika i taktyka. – Wrocław : Machal. – 1998. – 128 s.
72.    Kopera K. Pilka noźna : unificacja procesu szkolenia dzieci i mlodziezy / K. Kopera, L. Sledziewski. – Warszawa, 1997. – 134 s.
73.    Kowieska N. Wybόr źrodet i tekstόw z historii kultury fizycznej: rehabilitacji – Ser. : B: Nauki humanistyczne. – Wroclaw, 1997. – 333 s.
74.    Krioterapia : co to jest? [буклет].
75.    Kronika : zeszyt trzydziesty szosty za lata 1991–1992 /93 / pod red. B. Woltmanna. – Poznań, 1997. – 190 s.
76.    Ksiega Pamiatkowa : Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie 1929 / 1930 - 2009 / 2010 / pod red. Kajetana Hadzelka, Krzystofa Zuchory. –  Warszawa : Escrella, 2010. – 547 s. – ISBN 978-83-62045-03-7
77.    Ksztalcenie kadr w zakresie kultury fizycznej / red. nauk. Radoslaw Muszkieta, Marek Napierala, Aleksander Skaliy, Walery Zukow.– Poznan, 2009. – Nr. 3. – 178 s. – ( Seria: Monografie; nr 3/09)  – ISBN 978-83-927029-4-8.
78.    Kultura fizeczna osob niepelnosprawnych : psychopedagogiczne i medyczne stadium terminologiczne / zebral i opracowal J. Dzedzic. – Poznań, 1996. – 104 s.
79.    Kultura Fizyczna : edukacja, sport, olimpizm. – 2002. – № 3/4. – 33 s.
80.    Kuzmińska O. Taniec, rytm, muzyka / O. Kuzmińska, H. Popielewski. – Poznań, 1995. – 205 s. Ser. : Skrypty Nr 116 (1995).
81.    Kwartalnik naukowy. Nr 1/2. – Wrocław, 1999. – 110 s.
82.    Laska-Mierzejewska T.  Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycnym  / Teresa Laska-Mierzejewska. – Warszawa : Esсrella,  1999. – 248 s. – (Biblioteka trenera). – ISBN 83-86504-53-6.
83.    Lekkoatletyka : technika, metodyka, trening / Zygmunt Gluszek, Antoni Moronczyk, Jan Mulak, Ludomir Nitkowski. – Warszawa : Sport i turystyka, 1982. – 648 s. – ISBN 83-217-2332-2
84.    Lider : promocja zdrowotna i fizyczna. – 1998. – № 10 ; 2000. – № 12 ; 2002. – № 9 ; 2003. – № 1-9.
85.    Lisicki T. Aktywność ruchowa studentόw : potreby spoteczne-stan-warunki realizacji. – Gdańsk : Wydawnictwo AWF, 2004. – 175 s.
86.    Lisicki T. Nauczyciele o swoich możliwościach realizacji programu edukacji prozdrowotnej (na przykładzie byłego wojewodztwa Gdańskiego) / T. Lisicki, B. Wilk. – Gdańsk : AWF, 1999. – 146 s.
87.    Lisicki T. Problemy zdrowia i wychowania zdrowotnego w świadomości uczniow szkoł podstawowych wojewodztwa Gdańskiego / T. Lisicki, B. Wilk. – Gdańsk : Wydawnictwo uczelniane AWF, 1998. – 170 s.
88.    Machnacz W. T. Asymetria kończyn gornych u sportowcow specjalizujacych się w grze w piłke ręczną. – Wrocław. – 1992. – 54 s. – Zeszyt 30.
89.    Maciantowicz J. Trening wytszymałosciowy w biegach śred nich i długich. – Wrocław, 2000. – 74 s.
90.    Magazyn Olimpijski : miesięcznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – 2002. – № 5.
91.    Marszalek Jozef Pilsudski : patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie / pod red. Kajetana Hadzelka. – Warszawa : Dzial Poligrafii Akademii Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego, 1998. – 49 s. – ISBN 83-97210-41-2.      
92.    Medycyna sportowa w praktyce / pod red. Z. Zajączkowskiego. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. – 272 s.
93.    Migała M. Rehabilitacja chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc / M. Migała, J. Szczegielniak, W. Zielonka. – Głuchotazy, 2003. – 80 s.
94.    Migasiewicz J. Podstawy szkolenia miotaczy kulą. – Wrocław : Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2000. – 112 s.
95.    Muchin W. Fizjoterapia : [podrecznik] dla studentow kierunku Fizjoterapia / Wladimir Muchin. – Dabrowa Gornicza, 2011. – Cz. I. – 120 s. – (Seria: Monografie i opracowania ; t. 5.). – ISBN 978-83-61559-56-6.
96.    Muchin W. Rehabilitacja fizyczna : podrecznik dla studentow / Wladimir Muchin. – Dabrowa Gornicza : Wyzsza szkola planowania strategicznego, 2012. – Cz. 2. Rehabilitacja ruchowa w chorobach leczonych chirurgicznie. – 227 s. – (Monografie i opracowania ; t. 7) – ISBN 978-83-61559-01-6
97.    Muszkieta R. Physical education teacher-evaluation of students´ performance. – Poznań, 2005. – 300 p.
98.    Naglak Zb. Teoria zespołowej gry sportowej kształce nie gracza. – Wrocław, 2001. – 273 s.
99.    Naglak Zb. Zespolowa gra sportowa: Studium. – Wyd. II. – Wrocław, 1996. – 206 s.
100.    Nasza sloneczna uczelnia : wspomnienia absolwentow SWF – WSWF – AWF we Wroclawiu / pod.red. R. Jezierskiego, A. Kaczynskiego. – Wroclaw : AWF, 2006. – 488 s., il.
101.    Nawara H. Organizacja czasu wolnego na obozach i koloniach. – Wrocław, 1997. – 230 s.
102.    Nowak A.   Akademickie sciezki = Following the academic paths / Andrzej Nowak. – Wroclaw : AWF, 2006. – 128 s. – ISBN 83-89156-52-0.
103.    Nowoczesna piłka nożna-teoria i praktyka : мateriały z konferencji naukowo-metodycznej gonzow WLKP 28-29.05. 1999 r. / red. A. Stula. – Gorzow WLkp, Poznań, 1999. – 200 s.
104.    Olejnik M. Przewodnik do cwiczeń z piłki recznej / M. Olejnik, S. Paterka. – Poznań, 1999.– 204 . – Ser. : Skrypty Nr 133.
105.    Panfil R. Nauczanie gry w Piłke Nożna / R. Panfil, W. Żmula. – Wrocław : WydawnictwoBK., 1999. – 326 s.
106.    Panorama AWFiS Gdansk. – 2004. – N 42. – 30 s.
107.    Panorama AWFiS Gdańsk. – 2004. – N 12, nr 42. – 30 s.
108.    Pantil R. Edukacja uzdolnion go gracza i zarządzanie zespołem sportowym. – Wrocław, 2000. – 274 s.
109.     Papiez J.   Powiat Limanowski – ostoja natury i zdrowia... : najpiekniejsze miejsca Powiatu Limanowskiego w obiektywie / Jolanta Papiez. – Limanowa : Kwadrat. – 85 s. : ill. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 83-913124-1-0.
110.    Paterka St. Piłka ręczna i technika, taktyka, trening, metodyka nauczania trening i przepisy gry. – Część I. Technika. – Wyd. III., zmienione., 1997. – 143 s. – Ser. : Skrypty Nr 54.
111.    Paterka St. Piłka ręczna : technika, taktyka, metodyka nauczania trening i przepisy gry. – Część II. Taktyka, metodyka nauczania trening i przepisy gry. – Wyd. III., zm. Nione. – Poznań. – 1998. – 279 s.
112.    Pavlak Z. Zarzadzanie finansami spolek kapitalowych w sporcie kwalifikowanym  z perspektywy rachunkowosci finansowej i zarzadczej / Zbigniew Pavlak, Andrzej Smolen. –  Warszawa : AWF,  2007. –  249 s. – (Studia i monografie) –  ISBN 978-83-89630-44-5.
113.    Pedagogy of health in physical culture / ed. by Marek Napierala, Miroslawa Szark-Eckardt, Alicja Kostencka, Radoslaw Muszkieta. – Bydgoszcz ; Lviv ; Warsaw, 2010. – 285 s. – (Serie: Monograph; nr. 13/10 )  – ISBN 978-83-62750-02-3.
114.    Perkowski K. Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerow sportu wyczynowego w Polsce / Krzysztof Perkowski. – Warszawia : AWF, 2009. – 249 s. – (Studia i monografie). – ISBN 978-83-89630-97-1.
115.    Perkowski K., Sledsiewski D. Metodyczne podstawy treningu sportowego. – Warszawa, 1998. - 112 s.
116.    Physical activity in integrating Europe / scientific eds J. Kosiewicz, L. Jaczynowski. – Warszawa, 2004. – 340 s.
117.    Podrecznik instruktora rekreacji ruchowej : koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa / pod red. Zbigniewa Dziubinskiego. –  Warszawa : Abedik , 2008. – 255 s. – ISBN 978-83-924538-5-7.
118.    Podstawy teorii treningu  / pod red. Henryka Sozanskiego. – Warszawa : PUIP,  1993. – 218 s. – (Biblioteka trenera).
119.    Polska stolice wojewodztw = Poland capitals of the voivodeships. – Bydgoszcz : Unitex, 2006. – 296 s. – ISBN 83-7296-328-2.
120.      Polish journal of sport and tourism = Sport i turystyka : [quaterly]. –
2008. – Vol. 15, no. 4. – Pp. 149 – 216; 2009. – Vol. 16, no. 1. – Pp. 1 – 64. 2010. – Vol. 18, no. 1. – Pp. 1 – 68; 2010. – Vol. 18, no. 2. – Pp. 69 – 138; 2010. – Vol. 18, no. 3. – Pp. 139 – 206; 2010. – Vol. 18, no. 4. – Pp. 207 – 272; 2011. – Vol. 18, no. 1. – Pp. 1 – 102; 2011. – Vol. 18, no. 2. – Pp. 103 – 184; 2011. – Vol. 18, no. 3. – Pp. 185 – 261; 2011. – Vol. 18, no. 4. – Pp. 262 – 348;
121. Plebiscyty „Życia Akademickiego” 1993-2005 / zebrał i opracował K. Witkowski. – Wrocław : AWF, 2006. – 174 s.
122.    Potęgowanie zdriwia: czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / pod redakcją Ełły Bulicz. – Radom : WSUPiZ, 2003. – 640 p.
123.    Prace naukowe / pod red. Kowalskiego P. – Wrocław : Ak. Wychowanija fizycznego, 1997. – 201 s.
124.    Prace X szkoły biomechaniki / red.–nauk. Kornecki St. – Wrocław, 1994. – 179 s. – Studia i monografie 40.
125.    Przewodnik cwiczen z teorii sportu / pod. red. K. Fidelusa. – Warszawa : AWF, 1970. – 100s.
126.    Przewodnik po transgranicznych szlakach turystycznych powiat Krośnieński – rejon Samborski. – Krakow : Studio Poligraficzne s. c. Piotr Szylkiewicz, Łukas Stachura, Б.р. – 95 s.
127.    Problemy Demorfeizmu Plciowego w sporcie – Katowice, 1994. – 458 p.
128.    Problemy Demorfeizmu Plciowego w sporcie (Cz.2) – Katiwice, 1995. – 321 s.
129.    Prozdrowotny styl życia : uwarunkowania społeczne / redakcja T. Lisicki, B. Wilk, A. Walentukiewicz. – Gdańsk, 2005. – 476 s.
130.    Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych / pod red. Zatoń Kr. – Wrocław, 1999. – 133 s.
131.    Proces doskonalenia treningu i walki sportowej / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. – Warszawa, 2004. – T. 1. – 248 s. –  ISBN 83-89630-15-X.
132.    Proces doskonalenia treningu i walki sportowej  / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. –Warszawa, 2005. – T. 2. –  336 s. – ISBN 83-89630-21-4.
133.    Proces doskonalenia treningu i walki sportowej / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. – Warszawa, 2006. – T. 3. –  318 s. – ISBN 83-89630-19-2.
134.    Proces doskonalenia treningu i walki sportowej / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. – Warszawa : Studio AWP, 2008. – T. 5. –  343 s. – ISBN 83-85740-23-6.
135.    Proces doskonalenia treningu i walki sportowej / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza Sledziewskiego. – Warszawa : Studio AWP,  2009. – T. 6. – 343 s. – ISBN 83-85740-26-0.
136.    Protrowska E. Podstawy prawne i finansowe dzatalnosci NKS – Warszawa, 2000. – 151 s.
137.    Pultyn S. Rodzinne zdjęcie Polakow z Ojcem Świętym. Krakowskie błonia 18 VIII 2002 / S. Pultyn, J. Rados. – Gdańsk : Cross Media PR, 2002. – 143s.
138.    Rehabilitacja : XV targi sprzetu rehabilitacyjnego = 15-th rehabilitation equipment fair : katalog. – Lodz : Interservis, 2007. – 287 s.
139.    Rehabilitacia w poloznictwie i genekologii / W. Fijalkowski, R. Mikowska, H. Michalczyk, L. Sadowska. – Wrocław : Akad. Wychow. Fizycznego, 1997. – 186 s. – Ser. D. : Rehabilitacija.
140.    Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszwie. – Biała Podlaska, 2002. – T.IX. – 388 s.
141.    Roczniki Naukowe AWF. – T. XL. – Warszawa, 2001. – 197 s.
142.    Roczniki Naukowe AWF. – Tom XXXVIII. – Warszawa, 1999. – 239 s.
143.    Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszwie. – Biała Podlaska, 1996. – T.II. – 190 s.
144.    Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszwie. – Biała Podlaska, 1997. – T.III. – 156 s.
145.    Roslawski A. Ćwiczenia lecznicze i recreacja fizyczna w chorobach reumatycznych. – Wrocław : Acad. Wychow. Fizycznego, 1997. – 76 s. - Ser. C. : Rehabilitacija.
146.    Roslawski A. Podstawy fizijoterapii w chorobach reumatycznych. – Wrocław : Acad. Wychow. Fizycznego, 1996. – 95 s. – Ser. D. : Rehabilitacija.
147.    Roslawski A. Wybrane z patofiziologii. – Wrocław : Acad. Wychow. Fizycznego, 1997. – 78 s. – Ser. D. : Rehabilitacija.
148.    Roslawski A. Fizioterapia oddechowa / A. Roslawski, M. Wozniewski. – Wrocław : Acad. Wychow. Fizycznego, 1997. – 118 s. - Ser. D. : Rehabilitacija.
149.    Rozwoj samorządnośc mlodiezy na tle educacyjnych i spotecznych potreb modernizacji ksztełcenia pedagogow kultury fizycznej / pod red. J. Jonkisza. – Wrocław, 1999. – 236 s. – Studia i monografie 56.
150.     Schumacher T. Gryzc trawe / Toni Schumacher ; przelozyl Ryszard Turczyn. –  Warszawa, 1988. – 158 s. – ISBN 83-207-1136-3
151.    Skrobański H. Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej / H. Skrobański, A. Wieczorek. – Wyd.II. – Poznań, 1995. – 115 s. – Ser. : Skrypty Nr 77 (1995).
152.    Skutecznośc polskiego szkoly w wychowanin do recreacji ruchowej : ogolnppolska konferencja II Szkola rekreacji / red. nauk. Fak T. – Wrocław, 1995. – 125 s.
153.    Slowińska-Lisowska M. Dieta sporyowco / M. Slowińska-Lisowska, Kr. Sobiech. – Wroclaw, 2000. – 98 s.
154.    Smienność biologiczna czlowieka. – Krakow, 1999. – Vol. 6. – 64 s.
155.    Sneyers J. Trening pilki nożnej : program roczny – Wrocław: Marshal, 1997. – 304 s.
156.    Soleborn S.-A. Stretching : cwiczenia rozciagajace / Sven-A. Soleborn : tlumaczenie z jezyka niemieckiego Anna Ciszewska. – Warszawa : Sport i turystyka, 1989. – 123 s. – ISBN 83-217-2742-5
157.    Sozanski H. Podstawy treningu szybkości / H. Sozanski, T. Witczak, T. Starzynski. – Warszawa, 1999. – 196 s.
158.    Sozanski H. Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu / Henryk Sozanski, Wadim Zaporozanow. – Warszawa,  1993. – 209 s. – (Biblioteka trenera).
159.    Sozanski H. Skok wzwyz : technika, metodyka nauczania, trening / Henryk Sozanski. – Warszawa : Mlodziezowa agencja wydawnicza, 1987. – 159 s. – ISBN 83-203-1386-4.
160.    Sozanski H. Technologia dokumentowania i opracowywania danych o obciazeniach treningowych / Henryk Sozanski, Dariusz Sledziewski. – Warszawa : PUIP, 1989. – 143 s. – (Biblioteka trenera).
161.    Sozanski H. Trening szybkosci / Henryk Sozanski, Tadeusz Witczak.– Warszawa : Sport i turystyka, 1981. – 216 s. – ISBN 83-217-2334-9.
162.    Sozanski H. Szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy / Henryk Sozanski. – Warszawa : ZSL ZMP, 1987. – 216 s. – (Biblioteka trenera).
163.    Sozanski H. Zasady teоretyczne i niektore rozwiazania praktycne sportu dzieci i mlodziezy / Henryk Sozanski. – Warszawa : Coit, 1986. – 102 s.
164.    Sozanski H. Zroznicowanie rozwoju sportowego mlodocianych zawodnikow w zaleznosci od rodzaju treningu / Henryk Sozanski. – Warszawa : AWF, 1986. – 263 s.
165.    Spoleczno-edukacyjne oblicza wspolcesnego sportu i olimpizmu = Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : sprawnosc fizyczna dzieci i mlodziezy / red. nauk. Jerzy Nowocien. – Warszawa : Escrella, 2009. – T. 1. – 343 s. – ISBN 978-83-61830-08-5.
166.    Spoleczno-edukacyjne oblicza wspolcesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w malych miastach / red. nauk. Jerzy Nowocien. –  Warszawa : Escrella, 2008. – T. 1. –  395 s. –  ISBN 978-83-89630-88-9.
167.    Sport dla wszystkich (recreacja i turystyka osob niepełnosprawnych) / pod red. Kr. Gorniak. – Warszawa, 2001. – 96 s.
168.    
169.    Sport na prsełomie tysiącleci: szanse i nsdziej // praca zbiorowa pod red. Zb.Dzinbinskiego. – Warszawa, 2000. – 336 s.
170.    Sport płuwacki i lekkoatletyczny w szkole / red. naukowa J. Migasiewicz. –Wrocław, 2001. – 215 s.
171.    Sport płuwacki i lekkoatletyczny w szkole i kont. naukowe / red. naukowa P.Kowalski, J. Migasiewicz. – Wrocław, 1998. – 439 s.
172.    Sporty rozne (dyscyplyny mniej znane) : unihokej. zeglarstwo deskowe. Wspinaczka skałkowa. Squash. Street ball. Baseball. – Warszawa : Zarząd Głowny szkolnego związku sportowego, 5p. – 96 s.
173.     Sport  wyczynowy : miesiecznik teoretyczno-metodyczny. –  2007. – N 7/9.  – 215 s.  
174.    Sport wyczynowy : miesiecznik teoretyczno-metodyczny. –  2007. –  N 10/12.  – 223 s.
175.     Sport wyczynowy : miesiecznik teoretyczno-metodyczny. – 2008. – N 1/3.  – 200 s.
176.    Sport wyczynowy : miesiecznik teoretyczno-metodyczny. – 2008. – N 4/6.  – 248 s.
177.     Sporty wodne i ratownictwo = Water sports and lifeguarding services : kwartalnik. –  2008. – Vol. 2/3.  – 61 s.
178.    Starosta W. 15 th anniversary of establishment and development of the International Association of Sport Kinetics  = 15 rocznica powstania i rozwoju Miedzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej / Wlodzimierz Starosta. – Warszawa : Osgraf,  2007. – 368 s. – ISBN 83-905090-8-3.
179.    Starzynsky T. Trening skocznosci : atlas cwiczen / Tadeusz Starzynsky, Henryk Sozanski. – Warszawa : Escrella, 1995. – 108 s. – (Biblioteka trenera). –  ISBN 83-86504-05-6.
180.    Stawczyk Z. Przevwodnik do ćwiczen z lekkiej atletyki dla studentow kierunku rehabilitacji ruchowej / Z. Stawczyk, J. Biernacki, Z. Michalski. – Poznań : AWF, 1998. – 48 s.
181.    Stawczyk Zd. Gry i zabavy lekkoatletyczne : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. – Wyd. II poszerzone. – Poznań,1996. – 170 s. – Ser : Skwypty Nr 88.
182.    Sto let tenisa na slovenskem (fragmenti zgodowine modernega tenisa) – 1977. – 156 s.
183.     Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Swietokrzyskim  : [album]/ red. Jozef Pazderski. – Ostrowiec Swietokrzyski : WSBiP, 2010. – 98 s. : il.
184.    Studies in physical culture and tourism / edit.-in chief. W. Liponski.. – Nr 4, Vol. 5.– Poznań, 1996. – 208 s.
185.    Swiat bez granic : praca zbiorowa / red. nauk. Ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski.– Warszawa : Kolegium Pijarow, 2000. – 122 s. – ISBN 83-901-027-2-6.
186.    System upowszechniania sportu :  raport z badan / opracowany przez Janusza Charzewskiego, Henryka Sozanskiego, Zenona Waznego. – Warszawa, 1998. – 175 s. – ISBN 83-87210-31-5.
187.    Systematyka ćwiczeń w nauczaniu lekkiej atletyky / Z. Stawczk, K. Hoffman, J. Jackowski [etc.]. – Poznań.1967. – 118 s.
188.    Szelest Z. Lekkoatletyka. Zbior cwiczen ogolnych i specjalnych / Zygmunt Szelest, Seweryn Sulisz. – Warszawa : Sport i turystyka, 1985. – 112 s. – ISBN 83-217-2451-5.
189.    Szkice z dziejow turystyki w Polsce : studia i szkice z historii kultury fizycznej / pod red. A. Nowakowskiego, S. Zabornjaka. – Nr 3. – Rzeszow, 2005. – 102 s.
190.    Szkolenie uzdolnionej sportowo mlodziezy w polskim systemie edukacyjnym / pod red. Dariusza Sledziewskiego i Adama Karwackiego. – Warszawa : Escrella, 2003. – Т. 12. – 184 s. – ISBN 83-86622-74-1.
191.    Talada J. Trening piłki nożney. – Warszawa : Esсrella, 1997. – 270 s.
192.    Talaga J. Technika pilki noznej / Jerzy Talaga. – Warszawa : Estrella, 1996. – 293 s. – (Biblioteka trenera). – ISBN 83-86504-16-1.
193.    Tenis polski ma 100 lat / Zbigniew Chmielewski, Zbigniew Dutkowski, Adam Krolak , Andrzej Roman. – Warszawa : BMG ZESPOL, 1997. – 118 s. – ISBN 83-907409-0-7
194.    Tenis XXI wieku / red. Dr. Adam Krolak, Dr. Jerzy Zielinski. – Pruszkow : WSKFiT, 2005. –  T. 1. – 206 s. – (Studia i monografie ).
195.    Teoretyczne podstawy ksztaltowania sprawnosci fizycznej w procesie szkolenia sportowego dzieci i mlodziezy / Henryk Solanski, Dariusz Sledziewski, Dariusz Kielak [ets]. – Warszawa : AWF, 1985. – 175 s.
196.    Teoria wyniku sportowego : II seminarium, Poznań, 1967. – Cz. 1. – 320 s.; Cz. 2. – 604 s.
197.    Tezy do referatow społecznych wykładowcow PTNKF. – Warszawa, 1998.– 186 s.
198.    Towarowski D. M. Piłka nożna : podręcznik dla sekcji zespołow sportowych i szkoł sportowych. – Warszawa : Wydawnictwo Głownego komitetu kultury fizycznej, 1951. – 148 s.
199.    Trening : kwartalnik metodyczno-szkoleniowy. – Warszawa, 2000. – № 4 (48). – 260 s.
200.      Tyszkiewicz J. Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (1946–2006) [Òåêñò] / Jakub Tyszkiewicz. –Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 2007. – 183 s. – ISBN 978-83-89156-74-7.
201.       Uniwersytet wroclawski w roku jubileuszu trzechsetlecia 1702 - 2002  / wstępne uwagi  Igor Borkowski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2002. – 48 s.
202.    Wachowski E. Trafność pomiaru mot rycznych cech kondycyjny / E. Wachowski, R. Strzctczyk. – Poznań, 1999. – 53 s. Ser. : Monografie Nr 342 (1998).
203.    Wachowski E. Zacład teorii wychowania fizycznego i sportu w 60- leciu akademicznego nauczania wychowania fizycznego / E. Wachowski, R. Wieczorek // Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. – Poznań : AWF, 1979. – 40 s.
204.    Warszawa : miasto w Europie = A city in Europe. – Bydgoszcz : Unitex, 2006. – 104 s.
205.    Wazny Z. Sprawnosc specjalna w lekkiej atletyce : poradnik metodyczny / Zenon Wazny. – Warszawa : Sport i turystyka, 1970. – 194 s.
206.    Weggen W. Dariusz Michalczewski: "Tygrys" - to ja! / Wolfgang Weggen. –  Warszawa : Sprint, 2000. – 207 s. – ISBN 83-86777-51-6
207.    Wiara a sport / prac. Sbiorowa pod. Redakcja Zb. Dziubinskiego. – Warszawa, 1999. – 292 s.
208.    Wiesner W. Nancznie – uczenie się plywania : podręcznik dla studentow Ak.Wychow. Fizycznego. – Wroclaw : Ak. Wychow Fizychnego, 1998. – 109 s. –Ser.C. : Kultura fizyczna.
209.    Wołkow L. Podstawy pedagogiczne i biologiczne doskonalenia systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. – Kijow, 2000. – 30 s.
210.    Wroclaw : miasto w Europie. Stolice polskich wojewododztw. – Wrocław : Unitex, 2003. – 180 s.
211.     Wroclaw : [album] / ed. Elizabeth Ciszewska-Slodkowska. – [S.L.] : Globetrotter Books, 1997 . – 152 s. – ISBN 0-9697122-3-5.
212.    Wspolczesne  koncepcje szkolenia w zespolowych grach sportowych  / pod red. Janusza Czerwinskiego, Henryka Sozanskiego. – Gdansk : Wydawnictwo uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedreja Sniadeckiego,  2004. – 245 s. – ISBN 83-89227-86-X.
213.    Wspomnienia absolwentow AWF. – AWF z lat 1929 – 1939. Warszawa, 2000. – 324 s.
214.    Wybrane zagadnienia kontrol procesu treningu w sporcie wyczynowym / pod red. T. Gabrysia, A. Kosmola. – Warszawa : Alma-Press, 2000. – 236 s.
215.    Wychowanie fizyczne i sport w szkole / red. Zbigniew Szaleniec, Jozef Bergier. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. –  153 s. – ISBN 978-83-60995-63-1.
216.    Wychowanie fizyczne i sport. – Vol. XLIII (supplement N 1). – Warszawa, 1999. – 478 p.
217.    Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – T, XLI. – Nr 4 (1997). – Warszawa, 1998. – 195 s.
218.    Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. XLVI, supp. 1, cęśc. 1. – 626 s.
219.    Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : ogolnopolska konferencja
historykow kultury fizycznej / pod red. L. Szymańskiego, Z. Schwarzera. – Wrocław : AWF, 1996. – 368 s.
208.  Zaborniak S. Kultura fizyczna ludnosci ukrainskiej na ziemiach polskich (1868–1939) / Stanislaw Zaborniak. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzezsowskiego, 2007. – 543s. – ISBN 978-83-7338-267-1.
209. Zaborniak S. Z dziejow LKS „Pogon” Lwow. Rodzina Kucharown (1880 - 1975) / Stanislaw Zaborniak. – Rzeszow, 2009. – 102s.
Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach mlodych naukowcow : jubileuszowa konferencja studenckich kol naukowych / red. Dmytro Poliszczuk. – Warszawa : Oficyna-Drukarska Jacek Chmielewski, 2010. – 120 s. – ISBN 978-83-61830-24-5
210.     Zaglada V.   One Coach's Journey from East to West  : how the fall of the iron curtain changed the world of gymnastics / Vladimir Zaglada. – Bloomington : Author House, 2010. – 251 p. – ISBN 978-1-4567-0085-0.
211.    Zagrobelny Z. Biomechanika kliniczna : część ogolna / Z. Zagrobelny, M.
Wozniewski. – Wrocław : Ak. Wychowan Fizycznego, 1997. – 182 s. – Ser. D :
Rehabilitacja.
212. Zarys lekkoatletyki : podręncznik dla nauczycieli i studentow wychowania
fizycznego : praca zbiorowa / pod kierunkiem Zd. Stawczyka. – Wyd. II naktualnione I poszrzone. – Poznań.1999. – 359 s.
213.    Zarys teorii rekreacji ruchowej  / red. nauk. Andrzej Dabrowski. –  Warszawa : Druk Tur,  2006. – 227 s. – ISBN 83-60197-18-0.
214.    Zastosowania antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. A. Burdukiewicz. – Wrocław : AWF, 2001. – 236 s.
215.    Zaton Kw. Przekay slowny na lekcjach wychovania fiyzcynego. – Wrocław, 1995. – 118 s.
216.    Zdebska H. Bogater sportowy: Studium indywidnego pryzpadku Bronislawa Cnecha (1908 – 1944) / przedmowa opatrzyt J. Lipiec. – Krakow, 1996. – 160 s.
217.    Zdrowie dobrem spolecznym : materialy miedzynar. sympozjum / pod.red. nauk. Igora Murawowa i Andrzeja Nowaka. – Radom, 2010. – 184 s.
218.    Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie : III konferencja naukowo-metodyczna. – Wrocław, 1995. – 183 s.
219.    Zdrowie i Spoleczenstwo : [polrocznik]. – 2013. – T. 3, nr 1. – 128 s.
220.    Zmienność biologiczna człowieka / Zakład Antropologii, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Krakow : PiT, 1999. – Vol. 6. – 64 s.
221.    15-lecie pracy naukowo-badawczej 1987–2003 / szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach. – Głuchołaze, 2003. – 72 p.
222.    50 lat szkolnictwa wychowania fizycznego w Gdańsku. – Gdańsk, 2002. – 144 s.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ