ВИШНЕВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

2018:

1. Кіндзер Б. М. Аналіз динаміки показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте / Кіндзер Б. М., Бережанський В. О., Вишневецький С. М. // Единоборства = Edinoborstva = Єдиноборства. – 2018. – № 1(7). – С. 22–34.

 

2017:

1. Кіндзер Б.М. ЧСС кваліфікованих каратистів при значному навантаженні максимально наближеному до змагального / Кіндзер Б. М., Бережанський В. О., ВишневецькийС. М.// Единоборства. –2017. – № 1. – С. 26–30.

2. Нікітенко С.А. Дослідження мотивації та готовності до ризику на змаганнях в одноборствах (на прикладі юних таеквондистів) / Нікітенко С.А., Божик К.Ю., Вишневецький С.М. // Спортивна наука – 2017: зб. наук.пр. ІІІ Всеукр.наук.-практ.конф. – Житомир, 2017. – С. 96–103.

3. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею: наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В.А. Бусол, С.М. Вишневецький, Г.М. Дяків, С.А. Нікітенко, А.О. Никитенко, З.С. Семеряк, І.І. Хомяк, В.С. Шуберт; за заг. ред. В.А. Бусола. – Львів: ЛДУФК, 2017. – 176 с. –ISBN 978-617-7336-11-1.

 

2014:

1. Петрина Р. Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Роман Петрина, Володимир Стадник, Сергій Вишневецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 102 – 109.

 

2011:

1. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.

 
2010:

1. Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов каратистов / Дунец-Лесько А. В., Вовканич Л. С., Богдан И. О., Яремчук Ю. Я., Вишневецкий С. М. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. 1. – С. 41 – 43.

 
2005:

1. Бусол В. Різновиди ударних дій та обсяги їх застосування у змаганнях каратистів високої кваліфікації (версія WKF) / Василь Бусол, Сергій Вишневецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 340 − 343.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ