Вступ на 1 курс (ступінь «Бакалавр»)

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 07 «Управління і адміністрування», 22 «Охорона здоров’я, 24 «Сфера обслуговування»

На основі повної загальної середньої освіти термін навчання триває 4 роки на денній і 5 років на заочній формі навчання. Зарахування на 1 курс здійснюється на конкурсній основі на спеціальності

Спеціальність
(освітня програма)

Перелік
конкурсних
предметів

Мінімальна
кількість балів
для допуску
до участі в конкурсі

014.11

Середня освіта

ізична культура)

1. Українська мова та література
100
2. Біологія 100
3. Історія України або географія (на вибір) 100

017

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

100

2. Біологія

100

3. Творчий конкурс

(етап 1: спортивна спеціалізація, етап 2: плавання

140

024

Хореографія

1. Українська мова та література

100

2. Історія України

100

3.Творчий конкурс

140

073

Менеджмент

1. Українська мова та література 100
2. Математика 100
3. Іноземна мова або географія (на вибір) 100

227

Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література

100

2. Біологія або хімія (на вибір)

100

3. Фізика або математика (на вибір)

100

241

Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова та література

100

2. Іноземна мова 100
3. Географія або математика (на вибір) 100

242

Туризм

1. Українська мова та література

100

2. Іноземна мова

100

3. Географія або математика (на вибір)

100

 

 

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2018 – 2019 навчальний рік

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ