Здобуття ступеня "МАГІСТР"

Навчання триває 1 рік 4 місяців за спеціальностями:

 

Галузь знань

Cпеціальність

 

 

 

 

 

 

Освіта014.11

Середня освіта

(фізична культура)

 

 

 

017

Фізична культура і спорт

 

 

 

 

Культура і мистецтво

024 Хореографія

 

Охорона здоров’я

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Сфера обслуговування

242 Туризм

 


Вступ на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста та ступеня магістра
• Прийом заяв та документів проводиться на основі здобутого ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста та ступеня магістра;
• Зарахування проводиться:
 - на споріднені спеціальності за результатами фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови;
 - на неспоріднені спеціальності за результатами додаткового вступного випробування (співбесіда),  фахового вступного випробування та іспиту з іноземної мови;

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань

Списки рекомендованих до зарахування

Списки зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ