Здобуття ступеня «Магістр»

Навчання триває 1 рік 4 місяці за усіма спеціальностями,
окрім спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія,
де навчання триває 2 роки:

 

Галузь знань

Cпеціальність / спеціалізація

Перелік вступних випробувань

Освіта / Педагогіка

014.11

Середня освіта

(Фізична культура)

 

 - додатковий іспит «Медико-біологічні основи фізичного виховання»*;

 - іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Теорії та методики фізичного виховання».

017

Фізична культура і спорт

 

 - додатковий іспит «Медико-біологічні основи спорту»*;

 - іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Теорія та методика підготовки спортсменів».

Культура і мистецтво

024 Хореографія

 

 - додатковий іспит «Хореографія»*;

 - єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Хореографія».

Управління та адміністрування

073 Менеджмент

 -      додатковий іспит «073 Менеджмент»*;

 -      єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «073 Менеджмент».

Охорона здоров’я

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

227.01 Фізична терапія

 - додатковий іспит «Методи обстеження у фізичній терапії»*;

 - єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Фізична терапія, ерготерапія».

 

227.02 Ерготерапія

 

 

 

 

 

Сфера обслуговування

 
 
 
 

241 Готельно-ресторанна справа

 - додатковий іспит «Готельно-ресторанна справа»*;

 - єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Готельно-ресторанна справа».

 
 
 

242 Туризм

 

 

 - додатковий іспит «Географія туризму»*;

 - єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 - фаховий іспит «Туризм».

 

 

* Додатковий іспит передбачений для вступників, які вступають
з неспорідненої спеціальності.


ВСТУП НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, ОКР СПЕЦІАЛІСТА
ТА СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Зарахування проводиться:

- на споріднені спеціальності за результатами фахового вступного випробування та іспиту із іноземної мови (тільки для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»);
- на неспоріднені спеціальності за результатами додаткового вступного випробування (співбесіда), фахового вступного випробування та іспиту із іноземної мови (тільки для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»).

Зарахування проводиться:

- на споріднені спеціальності за результатами єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»);
- на неспоріднені спеціальності за результатами додаткового вступного випробування (співбесіда), єдиного фахового вступного іспиту із іноземної мови та фахового вступного випробування (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»).

 

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР СПЕЦІАЛІСТА ТА СТУПЕНЯ МАГІСТРА
ЛИШЕ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Зарахування проводиться:

- за результатами додаткового вступного випробування (співбесіда), фахового вступного випробування та іспиту із іноземної

 

 

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2019 - 2020 навчальний рік

Результати вступних випробувань

Списки рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ