Здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 07  «Управління і адміністрування», 22 «Охорона здоров’я, 24 «Сфера обслуговування»

Зарахування для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» здійснюється на скорочений та нормативний термін навчання за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

Курс зарахування

денна/заочна

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Фаховий іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

3/4

017 Фізична культура і спорт

Фаховий іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

Споріднені спеціальності 3/4

Не споріднені спеціальності 2/3

024 Хореографія

Фаховий іспит «Хореографія»

3/4

073 Менеджмент

-        ЗНО з української мови та літератури 2017-2019 рр.;

– фаховий іспит «Менеджмент».

 

3/3

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит «Медико-біологічні основи здоров’я людини»

2/-

241 Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит «Готельно-ресторанна справа»

3/4

242 Туризм

Фаховий іспит «Організація туристичної діяльності»

2/3

Особи, які вступають на неспоріднену спеціальність, зараховуються на скорочений або нормативний термін навчання лише за кошти фізичних або юридичних осіб. Зарахування проходить на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування.

 

 

 

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2019 - 2020 навчальний рік

Результати вступних випробувань

Списки рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ