Здобуття ступеня "БАКАЛАВР" НА ОСНОВІ ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 22 «Охорона здоров’я, 24 «Сфера обслуговування»

Зарахування для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» здійснюється на нормативний термін навчання (2/3-й, 4 курс) за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

Курс зарахування

денна/заочна

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Фаховий іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

3/4

017 Фізична культура і спорт

Фаховий іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

3/4

024 Хореографія

Комплексний іспит з хореографії

3/4

073 Менеджмент

Фаховий іспит «Менеджмент»

2/2

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит «Медико-біологічні основи здоров’я людини»

2/3

241 Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит «Готельно-ресторанна справа»

3/3

242 Туризм

Фаховий іспит «Організація туристичної діяльності»

3/4

Особи, які вступають на неспоріднену спеціальність, зараховуються на нормативний термін навчання лише за кошти фізичних або юридичних осіб. Зарахування проходить на конкурсній основі за результатами фахового вступного випробування.

 

 

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань

Список рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ