Здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі базової вищої освіти

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 22 «Охорона здоров`я», 24 «Сфера обслуговування»

Набір за скороченим терміном навчання (2 роки) для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здійснюється на заочну форму навчання за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Вступний іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

017 Фізична культура і спорт

Вступний іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

 

024 Хореографія

Вступний іспит з хореографії

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

Вступний іспит « Медико-біологічні основи здоров’я людини»

 

Додатковий іспит «Основи анатомії людини»

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань

Список рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ