Здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі базової вищої освіти

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 22 «Охорона здоров`я», 24 «Сфера обслуговування»

Набір за скороченим терміном навчання (2 роки) для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здійснюється на заочну форму навчання за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

014.11 Середня освіта (фізична культура)

Вступний іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

014.14

Середня освіта (здоров’я людини)

Вступний іспит «Основи здоров’я»

 

017 Фізична культура і спорт

Вступний іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

 

024 Хореографія

Вступний іспит з хореографії

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

Вступний іспит « Медико-біологічні основи здоров’я людини»

 

Додатковий іспит «Основи анатомії людини»

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань

Список рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ