Здобуття ступеня «Бакалавр» на основі базової вищої освіти

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 22 «Охорона здоров’я».

Набір за скороченим терміном навчання (2 роки) для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здійснюється на заочну форму навчання за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Вступний іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

017 Фізична культура і спорт

Вступний іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

 

024 Хореографія

Вступний іспит з хореографії

 

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2018 – 2019 навчальний рік

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ