Здобуття ступеня «Бакалавр» на основі базової вищої освіти

Підготовка фахівців здійснюється з галузей знань: 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 07 «Управління і адміністрування», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування».

Набір за скороченим терміном навчання (2 роки) для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здійснюється за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

Курс зарахування (денне/заочне)

Форма навчання

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Фаховий іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

3/4

Денна/заочна

017 Фізична культура і спорт

Фаховий іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

3/4

Денна/заочна

024 Хореографія

Фаховий іспит «Хореографія»

3/4

Денна/заочна

073 Менеджмент

Фаховий іспит «Менеджмент»

3/-

Денна

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит «Медико-біологічні основи здоров’я людини»

2/-

Денна

241 Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит «Готельно-ресторанна справа»

3/-

Денна

242 Туризм

Фаховий іспит «Організація туристичної діяльності»

3/-

Денна

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2019 - 2020 навчальний рік

Результати вступних випробувань

Список рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ