Участь у превентивному моніторингу проекту REHAB

22 листопада 2019 року  в  Національному університеті фізичного виховання і спорту України ( м. Київ) представниками Національного Еразмус-офісу в Україні (NEO) було проведено превентивний моніторинг результатів 1-го року в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ №598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP  “Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB”

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського на даному заході представили  проректор з  наукової роботи та зовнішніх зв’язків   проф.. Андрій  Вовканич , провідний економіст  Натілія Серна, Провідний фахівець  відділу міжнародних зв’язків Мар’яна Бабич.
Під час проведення превентивного моніторингу проф. Андрій Вовканич  презентував напрацювання по всіх робочих пакетах проекту, висвітлив всі основні напрацювання членів робочої групи ЛДУФК  та поділився планами які  будуть реалізовані  в рамках проекту.

Представники Національного Еразмус+ офісу в Україні високо оцінили досягнуті результати проекту в цілому, зокрема Світлана Шитнікова та  Іванна Атаманчук порекомендували  значну увагу  приділити  забезпеченню сталості проекту, результатам проекту та  менеджменту   надали свої рекомендації щодо їх вдосконалення,  які прийняті до уваги українськими університетами-партнерами.

ЛДУФК ім.. І. Боберського  дуже вдячний представникам Національного  Еразмус+ офісу в Україні за допомогу і цінні поради, які  вони надали під час реалізації 1- го року проекту.

Participation in the preventive monitoring of the project REHAB

On November 22, 2019, at the National University of Physical Education and Sports of Ukraine (Kyiv), representatives of the National Erasmus Office in Ukraine (NEO) conducted a preventive monitoring of the results of the first year  within the framework of the implementation of the European Union technical assistance , Erasmus +  programe project “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine”  REHAB.
Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture at this event was represented by  Prof. Vice Rector Andrii Vovkanych, Leading Economist Nataliia Serna, Expert of international office Mariana Babych.
During the preventive monitoring, Prof. Andrii Vovkanych presented the work on all work packages of the project, highlighted all the main workings of the members of the LSUPC working group and shared the plans that will be implemented within the project.
Representatives of the National Erasmus + Office in Ukraine praised the results of the project as a whole, including Svitlana Shytnikova and Ivanna Atamanchuk recommended that considerable attention be paid to ensuring the sustainability of the project, the results of the project and management work. They provided recommendations for their improvement, which were taken into account by partner universities of Ukraine.
Ivan Boberskyj LSUPC is very grateful to the representatives of the National Erasmus + office in Ukraine for the help and valuable advice  that they provided during the implementation of the 1st year of the project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back