Перша зустріч партнерів проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)»

З 16 по 19 січня 2019 у м. Рига (Латвія) відбулася перша зустріч партнерів проекту Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB), на якому Львівський державний університет фізичної культури представляли доценти кафедри фізичної терапії та ерготерапії Катерина Тимрук-Скоропад та Любов Ціж. На зустрічі були присутні керівник проекту Aija Klavina (Latvian Academy of Sport Education), національний керівник Мруга М. Р. (Центр тестування при МОЗ України, м.Київ, Україна), представники від європейської сторони з Jozef Pilsudsky University of Physical Education in Warsaw, Lithuanian Sport University (LSU), European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA), Satakunta University of Applied Sciences (SAMK).

    

На зустрі чі українські партнери представляли особливості підготовки фізичних терапевтів у своїх ВНЗ, шляхи розвитку та удосконалення програми підготовки бакалаврів та магістрів за напрямком фізична терапія та ерготерапія. Партнери з Польщі, Фінляндії, Литви та Латвії ділились досвідом підготовки фахівців з фізичної терапії у їх країнах та навчальних закладах.

 

У другий день відбулась зустріч з ректором Latvian Academy of Sport Education та підписання партнерської угоди. Обговорювались організаційні питання та необхідні кроки першого року реалізації проекту. В рамках проекту заплановано не лише створення нової програми підготовки магістрів, але й підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедр, які здійснюють підготовку ФТ та ЕТ та навчання, практика студентів.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back