Представлення результатів проекту REHAB на V Міжнародна Євразійська конференція

У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського під час  V Міжнародна Євразійська конференція «Спорт, освіта, суспільство», що тривала упродовж двох днів – 10-го та 11-го червня 2021 року було представлено результати проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта - запровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) No 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP програми Erasmus +, що фінансується Європейським Союзом. Захід було присвячено 75-річчю заснування нашого Університету. Співорганізатори конференції – «Євразійський союз наук у спорті» (ESSU) та «Міжнародна асоціація науки, культури і спорту» (ISCSA). Учасниками конференції були доповідачі з університетів України, Іраку, Литви, Румунії та Туреччини.

Стендову доповідь на тему «Three Years Of The Project «Innovative Rehabilitation Education – Introduction Of New Master Degree Programs In Ukraine» (REHAB) представили професор Катерина Тимрук-Скоропад , доцент Любов Ціж кафедри  фізичної терапії та ерготерапії   та Мар’яна Бабич провідний фахівець відділу ВМЗ.

Після обговорення результатів секційних засідань, були визначені кращі доповіді. Приємно, що серед тих, хто був відзначений є і представники нашого Університету з доповіддю  «Three Years Of The Project «Innovative Rehabilitation Education – Introduction Of New Master Degree Programs In Ukraine» (REHAB).

 

Presentation of the REHAB project results at the V International Eurasian Conference.

The results of the project “ Innovative Rehabilitation Education -Introduction of new master degree programs in Ukraine” (REHAB) No. 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP of the Erasmus + program, funded by the European Union, were presented at the Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture during the V International Eurasian Conference on Sport, Education and  Society, which lasted for two days - on  10-11 June ,2021. The co-organizers of the conference are the Eurasian Sport Sciences Union (ESSU) and the International Science, Culture and Sport Association (ISCSA). The conference was attended by speakers from universities in Ukraine, Iraq, Lithuania, Romania and Turkey.
The members of working group: Professor, Kateryna Tymruk-Skoropad &Associate Professor, Liubov Tsizh of the Physical Therapy and Occupational Therapy Department and Mariana Babych, a Lead expert of International Office, presented a poster report on theme "Three Years Of The Project" Innovative Rehabilitation Education - Introduction Of New Master Degree Programs In Ukraine (REHAB) ".
After discussing the results of the section meetings, the best reports were identified. It is gratifying that among those who were awarded are representatives of our University with the report "Three Years Of The Project" Innovative Rehabilitation Education - Introduction Of New Master Degree Programs In Ukraine "(REHAB).

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

Go back