«Біомеханіка спорту»

Вийшов друком підручник «Біомеханіка спорту» для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх фізкультурних спеціальностей.

Видання підготував авторський колектив викладачів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського та Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова:

доктор наук з фізичного виховання та спорту,
професор Рибак Олег Юрійович,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент Рибак Людмила Іванівна,

доктор наук з фізичного виховання та спорту,
професор Виноградський Богдан Анатолійович,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент Кувалдіна Ольга Вікторівна,

доцент Яцунський Олександр Сергійович

Біомеханіка спорту : підручник / Рибак О.Ю., Рибак Л.І., Виноградський Б.А. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 268 с.

ISBN 978-617-7336-79-1

Підручник з практичними завданнями і прикладами сучасного біомеханічного аналізу спортивних рухових дій укладено для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх фізкультурних спеціальностей, які вивчають біомеханіку. Він уможливить засвоєння необхідних теоретичних знань, набуття практичних навичок об’єктивної реєстрації, оцінювання й удосконалення рухової діяльності у спорті, фізичній культурі, фізичній реабілітації та рекреації, фізіотерапії та ерготерапії, у професійній діяльності та в побуті.

Буде корисним для магістрантів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для спортсменів, тренерів, інструкторів й учителів фізичної культури.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ