«Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування»

Вийшов друком збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування».

Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (1–2 квітня 2021 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 244 с.

ISBN 978-617-7336-74-6

Збірник містить матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. У тезах доповідей висвітлено результати досліджень пріоритетів і перспектив розвитку економіки України в умовах глобалізації та євроінтеграції; соціально-економічних засад менеджменту та маркетингу в галузі фізичної культури та спорту, рекреації і реабілітації; сучасних викликів, тенденцій та домінант інноваційного розвитку сфери обслуговування; актуальних проблем розвитку сфер фізичної культури, реабілітації та обслуговування в ринкових умовах; проблем та перспектив інноваційного розвитку галузі фізичної культури та сфери обслуговування, а також соціально-гуманітарних проблем сучасності.

Матеріали збірника будуть корисні і цікаві для студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників галузей економіки, фізичної культури та сфери обслуговування.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактор українських текстів Ольга Громик
Редактор польських текстів Григорій Чопик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ