«Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика»

Вийшов друком збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика».

Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. (26 травня 2021 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 248 с.

ISBN 978-617-7336-80-7

У тезах доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів висвітлено результати досліджень пріоритетів і перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу; сучасні тенденції та регіональні пріоритети розвитку туризму в умовах глобалізації; соціально-економічні засади менеджменту та маркетингу індустрії гостинності; актуальні проблеми модернізації готельно-ресторанного господарства.

Матеріали конференції доповнюють унікальні спогади про відомого історика, дисидента, громадського діяча Валентина Мороза, якому 15 квітня 2021 року могло б виповнитися 85 років.

Матеріали будуть корисними для студентів, викладачів, науковців і працівників індустрії гостинності.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ