«Історія української культури» для студентів І курсу

Вийшли друком методичні вказівки з навчальної дисципліни підготовки бакалаврів «Історія української культури» для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» і спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Матеріал уклали викладачі кафедри олімпійської освіти нашого Університету доктор історичних наук Андрій Олегович Сова та кандидат філософських наук Ростислав Миколайович Поліщук.

У посібниках подано навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури», поради щодо конспектування лекцій, виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення та захисту. Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Сформовано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів.

Випусковий редакторОксана Борис
Редактори: Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
ВерсткаСтепан Осінчук

 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ