«Клінічна практика з фізичної терапії у магістратурі»

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» вийшло друком навчальне видання «Клінічна практика з фізичної терапії у магістратурі».

Методичні настанови підготував колектив авторів – викладачів кафедри фізичної терапії та ерготерапії нашого Університету: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, в. о. завідувача кафедри Любов Михайлівна Ціж, викладач Ольга Валеріївна Купріненко, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Катерина Анатоліївна Тимрук-Скоропад і кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Богдан Романович Крук

Клінічна практика з фізичної терапії у магістратурі : метод. наст. / Любов Ціж, Ольга Купріненко, Катерина Тимрук-Скоропад, Богдан Крук. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 68 с.

ISBN 978-617-8135-01-0

Методичні настанови розроблено відповідно до затверджених силабусів навчальних дисциплін «Клінічна практика із фізичної терапії у нейрореабілітації», «Клінічна практика із фізичної терапії у педіатрії» та «Клінічна практика із фізичної терапії у разі травми, політравми та захворювань ОРА».

Подано програму клінічної практики, висвітлено освітні компетентності, якими студент має оволодіти відповідно до освітньо-професійної програми, а також структуру, методи контролю клінічної практики студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня. У додатках подано інструкції з підготовки презентацій для опису клінічних випадків, підготовки до захисту практики та зразки звітної документації.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», викладачам, фізичним терапевтам, керівникам від бази проведення клінічної практики.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ