Нарада стейкхолдерів

12-го травня 2021 року на платформі Zoom відбулася чергова нарада зі стейкхолдерами про систему підготовки докторів філософії зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

У нараді взяли участь гарант освітніх програм Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського – доктор наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури, професор Юрій Бріскін, а також доктор наук з фізичного виховання і спорту, професорка кафедри теорії спорту та фізичної культури, голова комісії ЛДУФК імені Івана Боберського з моніторингу якості освіти Аліна Передерій, проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків, професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії Андрій Вовканич і завідувачка відділу аспірантури та докторантури Лілія Свищ.

Долучилися до зустрічі доктор наук з фізичного виховання та спорту, проректор з наукової діяльності, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Наталія Москаленко; доктор наук з фізичного виховання та спорту, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України Ольга Борисова та кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної академії фізичної культури Галина Путятіна.

Було обговорено низку питань, які стосувалися системи підготовки докторів філософіїзі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Зокрема освітньо-наукових програм та їх оновлення через включення нових компонентів, вивчення особливостей інших вітчизняних та іноземних програм; вільного вибору навчальних дисциплін та професійного становлення аспірантів після завершення навчання; рецензування, опонування дисертаційних робіт; впровадження результатів наукових досліджень; особливостей матеріально-технічної бази закладів вищої освіти. Зосередилися на компетентностях, які є впливовими для становлення фахівців у майбутньому. Найбільше уваги було приділено питанням міжнародної співпраці: участі у науково-педагогічних стажуваннях, конференціях, вебінарах та реалізації наукових проєктів.


Іванна Литвинець 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ