«Основи туризмознавства»

Вийшов друком навчально-методичний посібник «Основи туризмознавства». Автори – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму нашого Університету Володимир Володимирович Худоба та викладач цієї ж кафедри Валентина Костянтинівна Лабарткава.

Худоба В.
Основи туризмознавства : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 136 с.

ISBN 978-617-7336-78-4

У посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, оцінювання студентів, методи контролю, теми самостійної роботи, словник термінів.

Матеріал курсу представлено у п’ятнадцяти темах, до кожної з яких запропоновано рекомендовану літературу, теми та зміст семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання. Теми рефератів.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, викладачів закладів вищої освіти, які готують фахівців для сфери обслуговування спеціальності 242 «Туризм».

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ