Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум для спеціальності 024 Хореографія

9-го вересня 2021 року відбувся Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті розвитку спеціальності 024 Хореографія», у якому приймали участь викладачі кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

За участі закладів вищої освіти України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, членів Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадських організацій та роботодавців.

До участі запрошені гаранти освітніх програм, експерти практики акредитації спеціальності 024 Хореографія, представники Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, Галузевої експертної ради 02 «Культура і мистецтво», громадські організації, всі зацікавлені сторони. Діалог є чудовою можливістю поділитись та вивчити кращий досвід в Україні і закордоном.

Основні тематичні напрямки роботи
науково-практичного семінар-практикуму
:

• Гарант освітньої програми: особливості діяльності, роль у стратегії розвитку надання якісної освіти

• Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку якісної вищої освіти спеціальності 024 Хореографія

• Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

• Особливості регіонального контексту освітніх програм за спеціальністю 024 Хореографія

• Інноваційні підходи підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія

• Впровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія: проблеми та перспективи

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ