Робота комісії ЛДУФК з моніторингу якості освіти

Напередодні, 15-го квітня, відбулося чергове засідання комісії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського з моніторингу якості освіти. Захід відбувся під головуванням доктора наук з фізичного виховання і спорту, професорки Аліни Передерій.

Упродовж засідання було розглянуто такі питання:

1. Розподіл обов’язків членів комісії з моніторингу якості освіти ЛДУФК імені Івана Боберського (професор Аліна Передерій).

2. Результати опитування викладачів (І семестр) та організація опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін (ІІ семестр) (професор Аліна Передерій).

3. Про актуалізацію документів ЛДУФК ім. Івана Боберського щодо якості освіти (доцент Валерій Мельник).

4. Розгляд проєктів освітніх програм (відповідальні за спеціальності).

За підсумками засідання ухвалили:

1. Призначити доцента Наталію Пугач секретарем комісії, доцента Олександра Товстонога – відповідальним за проведення опитувань здобувачів щодо якості навчального процесу.

2. Рекомендувати кафедрам систематично обговорювати результати опитувань, вносити зміни в документи навчально-методичного забезпечення та в навчальний процес відповідно до результатів опитування здобувачів освіти. До 15-го травня розробити план проведення чергового опитування здобувачів освіти, до 31-го травня провести опитування на першому (бакалаврському) та на другому (магістерському) рівнях. Аналіз результатів опитування завершити до 30-го червня 2021 року.

3. Рекомендувати Вченій раді ЛДУФК імені Івана Боберського внести зміни в такі документи:

• «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського»;

• «Положення про організацію опитування здобувачів освіти щодо якості викладання дисциплін».

4. Взяти до відома інформацію щодо структури і змісту проєкту освітньої програми ГРС магістр 2021-2022 н.р., пропонувати гарантам внести зміни відповідно до рекомендацій членів комісії.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ