У ЛДУФК вперше проведено пілотний ОСКІ

Упродовж двох днів, 3-го і 4-го червня, відповідно до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у спортивному манежі комплексної навчально-спортивної бази стадіону СКІФ (вулиця Черемшини, 17) вперше проведено пілотний об’єктивно структурований практичний (клінічний) іспит (ОСКІ).

Oб’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination (OSCE) – це універсальний інструментарій оцінювання студентів. За допомогою ОСКІ оцінюється ряд навичок, а саме: комунікативні, практичні навички, когнітивні та аналітичні на основі об’єктивного тестування шляхом безпосереднього спостереження.

Відповідно до проєкту наказу МОЗ утворена екзаменаційна комісія,
в складі, якої працювали
:

Голова комісії: Кунинець О.Б. – к.б.н., доцент, зав. каф. фіз. вих і спорт. медицини Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.

Члени комісії: Данилевич М.В. – д.п.н., професор, декан факультету фізичної терапії та ерготерапії; Іваночко В.В. – к.фіз.вих., доцент, заступник декана; Ціж Л.М. – к.фіз.вих., доцент, в.о. зав.каф. фізичної терапії та ерготерапії; Тиравська О.І. – к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії; Федорович О.Б. – к.фіз.вих., директорка ПП ЦФР «Формула Руху»; Гринчишин О.Б. – фізичний терапевт КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр».

Екзаменатори: Бас О.А. – к.фіз.вих., доцент каф.; Крук Б.Р. – к.фіз.вих., доцент каф; Ступницька С.А. – к.фіз.вих., доцент каф; Купріненко О.В. – ст.викл. каф; Росолянка Н.Я., Гавалко І.В., Копитко С.Ю., Стасів В.В. – викладачі кафедри.

Кожний студент демонстрував навички та уміння на спеціально оснащених «станціях». Загалом, було організовано вісім станцій, кожна з яких оснащена відповідним реабілітаційним обладнанням. Контроль за виконанням кожного етапу екзаменаційного завдання та оцінювання якості його виконання відбувався відповідно до контрольного листа (чек-листа), який заповнювали екзаменатори на своїх станціях.

Усі 38 магістрантів-випускників успішно здали іспит. Екзаменаційна комісія відзначила, що іспит проведено з дотриманням принципів об’єктивності, структурованості та академічної доброчесності за встановленим хронометражем.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ