«Хвороба Гантінгтона: реабілітаційне обстеження»

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» вийшов друком навчально-методичний посібник «Хвороба Гантінгтона: реабілітаційне обстеження».

Автори – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії нашого Університету Ольга Андріївна Бас і магістр фізичної терапії, ерготерапії (випуск 2021 року); член робочої групи ЛДУФК ім. Івана Боберського з реалізації проєкту «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB)», фізичний терапевт Центру реабілітації хребта та суглобів «Аксіс» (м. Хмельницький) Андрій Анатолійович Мотрук.

Бас О.
Хвороба Гантінгтона: реабілітаційне обстеження : навч.-метод. посіб. / Ольга Бас, Андрій Мотрук. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 116 с.

ISBN 978-617-7336-84-5

Посібник розроблено згідно із затвердженою програмою викладання дисциплін «Методи обстеження у фізичній терапії».

У посібнику детально висвітлено етіологія, патогенез і клінічні прояви хвороби Гантінгтона, подано набір методів клінічного та реабілітаційного обстеження у разі хвороби Гантінгтона. Також систематизовано теоретичний і практичний матеріал для освоєння практичних навичок проведення реабілітаційного обстеження на основі МКФ, подано алгоритми реабілітаційного обстеження та реабілітаційних втручань. практично орієнтований посібник допоможе набути базових знань у сфері фізичної терапії.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», адресований студентам, викладачам та працівникам-практикам реабілітаційного профілю.

Випусковий редактор Оксана Борис
Редактори Єлизавета Лупиніс, Ольга Громик
Комп’ютерне верстання і дизайн Степана Осінчука

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ