014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» галузі знань 01 - Освіта, 2016 рік

Рецензія на ОНП С.В. Гаркуша

Рецензія завідувача аспірантури Харківської державної академії фізичної культури доцента Шапошнікової І.І

Відгук випускника Соломонка А.О.

Відгук випускниці Козіброди Л.В.

Відгук випускниці Базильчук В.Б.

 

Освітньо-наукова програма Середня освіта (фізична культура), доктор філософії, 2020 рік

Рецензія на ОНП І.Х.Турчик

Рецензія на ОНП Н.В.Москаленко

Рецензія на ОНП О.В.Паска

Рецензія на ОНП О.В.Тимошенко

 

Освітньо-наукова програма Середня освіта (фізична культура), доктор філософії, 2021 рік

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці та професійна спільнота) пропозиції та зауваження щодо діючої освітньо-наукової програми та проєктів оновлених редакцій чинної освітньо-наукової програми надсилайте на електронну скриньку: aspirant@ldufk.edu.ua

Будемо вдячні за інформацію, рецензії-відгуки, зауваження та пропозиції спрямовані до відділу аспірантури й докторантури.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ