Теми наукових досліджень

Зведений план науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського на 2021 - 2025 рр.

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

на 2016 – 2020 рр.

I. Напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту

Шифр
наукової
теми
Назва
наукової теми
Головна
організація, керівник
теми
Терміни
виконання

початок

закін-
чення

1

2

4

5

6

1.1

Професійний спорт в освітньому
та науковому просторі
(№ державної реєстрації
0116U003166)
ЛДУФК,
Бріскін Ю.А.,
д.фіз.вих.,
проф.

2016

2020

1.2

Виникнення та розвиток
спортивних одноборств в Україні (історичні,
організаційні,
програмно-нормативні аспекти).
ЛДУФК,
к.п.н.,
доцент
Бусол В.А.

2016

2020

1.3

Удосконалення організаційних
підходів управління фізичною
культурою тафізичним вихованням
на рівнімісцевих громад
України в умовах зміни механізмів
управління та фінансування.
ЛДУФК,
к.е.н.,
доцент
Холявка В.З.

2016

2020

II. Напрям наукових досліджень – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів

Шифр наукової теми

Назва
наукової теми
Головна
організація,
керівник
теми
Терміни
виконання

початок

закінчення

1

2

4

5

6

2.1

Контроль фізичної
підготовленості у видах
спорту зі складною
координаційною структурою
та в хореографії.
ЛДУФК,
Сосіна В.Ю.,
к.п.н.,
професор

2016

2017

2.2

Теоретико-методичні
основи управління
тренувальним
процесом та змагальною
діяльністю
в олімпійському,
професійному та
адаптивному
спорті (№ державної
реєстрації 0116U003167)
ЛДУФК,
Бріскін Ю.А.,
д.фіз. вих.,
проф.

2016

2020

2.3

Теоретико-методичні
засади безпечної змагальної
діяльності в
автомобільному спорті.
ЛДУФК,
Рибак О.Ю.,
д.фіз. вих.,
проф.

2016

2020

2.4

Застосування
неінвазивнихметодів
аналізу функціонального
стану організму
спортсменів
ЛДУФК,
Борецький Ю.Р.,
д.б.н.,
професор

2016

2020

2.5

Моделювання та
контроль у
технічних видах
спорту.
ЛДУФК,
Виноградський Б.А..
д.фіз.вих,
професор

2017

2020

2.6

Індивідуалізація
підготовки спортсменів-
одноборців на
етапах багаторічного
удосконалення.
ЛДУФК,
к.п.н.,доцент
Никитенко А.О.

2016

2020

III. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення

Шифр наукової теми

Назва
наукової теми
Головна
організація, керівник теми
Терміни
виконання

поча-ток

закін-чення

1

2

4

5

6

3.1

Технологія залучення населення до оздоровчої рухової активності

ЛДУФК, Жданова О.М., к.п.н., професор

2016

2020

3.2

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних заколадах.

ЛДУФК, Соловйов В.Ф.,

2016

2020

3.3

Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення.

ЛДУФК,
Боднар І.Р.,
д.фіз.вих.,
професор

2017

2020

3.4

Теоретико-методичні засади картографічного відображення геопросторового поширення туристично-рекреаційних об’єктів України.

ЛДУФК,
Волошин І.М.,
д.геогр.н.,
професор

2016

2020

IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини

Шифр
наукової
теми

Назва
наукової теми
Головна
організація,
керівник теми
Терміни
виконання

поча-ток

закін-чення

1

2

4

5

6

4.1

Основи фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом(№ державної реєстрації 0115U007008)

ЛДУФК,
Бріскін Ю.А.,
д.фіз. вих.,
проф.

2016

2020

4.2

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату та дихальної системи.

ЛДУФК,
Вовканич А.С.,
к.б.н.,
професор

2016

2020

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ