Історія діяльності аспірантури Львівського державного університету фізичної культури

Аспірантуру Львівського держаного університету фізичної культури утворено 12 травня 1985 року наказом ректора № 53-р у відповідності із наказами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 10.12.1984 р. №793 та комітету з фізичної культури та спорту при Раді Міністрів № 725 від 8.05.1985 р. за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика фізичного виховання та спортивного тренування.


Першим завідуючим аспірантурою згідно другого параграфу наказу № 53-р було призначено на громадських засадах кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри фехтування Остьянова В.Н.


Першими аспірантами ЛДІФК стали:

  • Приступа Євген Никодимович (кафедра теорії фізичної культури і спорту, науковий керівник д.пед.н., професор Келлер В.С.);
  • Іткін Михайло Леонідович (кафедра теорії фізичної культури і спорту, науковий керівник д.пед.н., професор Келлер В.С.);
  • Степанченко Наталія Іванівна (кафедра водних видів спорту, науковий керівник д.пед.н., професор Резніков Ю.О.);
  • Кіприч Сергій Володимирович (кафедра фехтування і боксу, науковий керівник к.пед.н., доцент Савчин М.П.).

Слід зазначити, що всі вони успішно захистили кандидатські дисертації.
Перший випускник аспірантури Приступа Є.Н. у 1996 році здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук.
У вересні 1989 року завідуючим аспірантурою став кандидат педагогічних наук, доцент Турецький Б.В.
У 1992 році аспірантуру очолила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії фізичної культури Стрижова Ф.Ф.
З 1 лютого 1994 року з метою підвищення персональної відповідальності за роботу аспірантури наказом № 8-р від 21 січня 1994 р. було ліквідовано посаду завідуючого аспірантурою. Обов’язки пов’язані із керуванням роботою аспірантури було покладено на працівників наукової частини інституту, зокрема тодішнього проректора з наукової роботи кандидата педагогічних наук, доцента Чернова В.М..
На початку 1996 року проректором ЛДІФК з наукової роботи і зовнішніх зв’язків стала кандидат педагогічних наук, доцент Вацеба О.М., яка відповідно посаді перейняла обов’язки керівництва аспірантурою.
Весною 1998 року на декілька місяців було відновлено посаду завідувача аспірантурою, нею стала кандидат біологічних наук Сибіль М.Г. Згодом повернулися до попередньої практики суміщення посади проректора з наукової роботи та завідувача відділом аспірантури.
З 1999 року у зв’язку із виокремленням нового наукового галузевого напряму, аспірантура діє відповідно за спеціальностями 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт та 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
25 вересня 2000 року наказом ректора № 165-р від 26.09.2000 р. був створений деканат післядипломної освіти, магістратури та аспірантури, який очолила кандидат біологічних наук, доцент Шиян О.І.
У 2001 році Постановою Президії ВАК України у ЛДІФК створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.
З 21 січня 2003 року наказом ректора № 11-р від 27.01.2003 р. в інституті було відновлено відділ аспірантури. Його завідувачем став кандидат наук з фізичного виховання і спорту Окопний А.М.
Згідно вище згаданого наказу з 15 липня 2003 року факультет післядипломної освіти, магістратури і аспірантури було ліквідовано.
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.05.02 р. № 5/4-5 щодо перереєстрації діючою аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових установах, враховуючи наявність необхідної наукової і матеріальної бази наказом № 112 від 28 лютого 2003 року у Львівському державному інституті фізичної культури було затверджено аспірантуру зі спеціальностей 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт та 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 613 від 25 жовтня 2005 р. враховуючи потребу вищих навчальних закладів і наукових установ у фахівцях вищої кваліфікації в аспірантурі ЛДІФК було відкрито нову спеціальність 24.00.03 – Фізична реабілітація.
З березня 2006 року відділ аспірантури очолила кандидат наук з фізичного виховання і спорту Гречанюк О.О.
З вересня 2007 року відділ аспірантури очолила кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент  Чеховська Л.Я.
З метою сприяння розвиткові науки з галузі фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, забезпечення вищих навчальних закладів західного регіону України фахівцями вищої наукової кваліфікації у Львівському державному університеті фізичної культури з 26.10.2012 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, а згодомі зі спеціальностей 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 – Фізична реабілітація. У 2014р. отримано дозвіл на підготовку аспірантів зі спеціальності 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


Наказом Міністерства освіти і науки України  №1279 від 6 листопада 2014 р. відкрито спеціалізовану вчену раду Д 35. 829. 01 по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей:24.00.01 – олімпійський і професійний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 – Фізична реабілітація.


Випускники аспірантури ЛДУФК сьогодні успішно працюють у багатьох вищих навчальних закладах і держаних установах України у Києві, Херсоні, Рівному, Хмельницькому, Миколаєві, Львові та ін. Саме вони складають основу наймолодшого в Україні професорсько-викладацького складу ЛДУФК, перебуваючи на посадах проректорів, деканів, заступників деканів, завідуючого аспірантурою, завідуючих кафедрами, доцентів, старших викладачів і викладачів.
Аспіранти і докторанти беруть активну участь у наукових конференціях у Польщі, Білорусії, Росії, Молдові та містах України.
Аспіранти нашого університету плідно співпрацюють із міністерством молоді і спорту України, міністерством освіти і науки України, федераціями з видів спорту, науковими, навчальними, спортивними та громадськими закладами України.
Вже традиційно, впродовж 20 років, відділ разом із аспірантами здійснюють організацію одного із наймасштабніших в Україні наукового заходу галузі– конференції «Молода спортивна наука України». Це неабияка організаційна школа для юних науковців.
Аспіранти і докторанти - невід’ємна частина громадського і наукового життя ЛДУФК. Без їх безпосередньої допомоги не обходиться організація майже жодного наукового і культурного заходу в стінах університету. Вони молода еліта і наша гордість, адже, в більшості - це кращі випускники Львівського державного університету фізичної культури і водночас – його майбутнє!

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ