Освітньо-наукові програми

017 Фізична культура і спорт

Гарант ОНП 017 Фізична культура і спорт:

Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту спеціальність 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт

Email: y.briskin@ldufk.edu.ua

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

Гарант ОНП 227 Фізична терапія, ерготерапія:

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, доктор наук з фіз. виховання та спорту спеціальність 24.00.03 Фізична реабілітація

Email: tymruk.k@ldufk.edu.ua

 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Гарант ОНП 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями):

Чеховська Любов Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту спеціальність 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Email: tmfv@ldufk.edu.ua

 

242 Туризм

Гарант ОНП 242 Туризм:

Голод Андрій Петрович, доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Email: holod@ldufk.edu.ua

 

241 Готельно-ресторанна справа

Гарант ОНП 241 Готельно-ресторанна справа:

Паска Марія Зіновіївна, доктор ветеринарних наук, спеціальність 03.00.13 фізіологія людини і тварин

Email: maria_pas@ldufk.edu.ua

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ