Факультет післядипломної та заочної освіти

Увага!

Графік складання заліків та екзаменів для студентів (ОКР "Бакалавр") зі скороченим терміном навчання (2 роки навчання)

Детальніше

 

Складання заліків та екзаменів для студентів факультету післядипломної та заочної освіти в умовах карантину

Детальніше

Увага - перенесення сесій!

Наказ № 52-с від 25.03. 2020 "Про зміну термінів проведення сесій для студентів заочної форми навчання"

Наказ № 50-с від 12.03. 2020 "Про зміну термінів проведення сесій для студентів заочної форми навчання"

 

Декан факультету
 
Сидорко Олег Юрійович - кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України

 

 
Заступник  декана  факультету
 
Лапичак Ігор Євгенович - доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, відмінник освіти України

 

 

Старший диспетчер - Пригода Ірина Іванівна

Диспетчер - Опришко Катерина Іванівна

Диспетчер - Мельник Юлія Романівна

Історія факультету післядипломної та заочної освіти

У 2010 році факультет був перейменований на факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти.

У 2018 році факультет перейменований на факультет  післядипломної та заочної освіти.


За структурою університету до факультету належать такі кафедри:

- кафедра педагогіки та психології;
- кафедра інформатики та кінезіології;
- кафедра української та іноземних мов.

На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у галузі освіти, науки, фізичної культури та спорту.
Факультетs здійснює підготовку фахівців у галузях знань 01 «Освіта», 07 «Управління та адміністрування», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», за різними освітніми ступенями. Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення.


1. Освітній ступінь «Бакалавр».

Спеціальності підготовки бакалаврів:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 024 «Хореографія»;
- 073 «Менеджмент»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (фізична реабілітація);
- 241 «Готельно-ресторанна справа»;

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» – 5 років. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

2. Освітній ступінь «Магістр».

Спеціальності підготовки магістрів:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
- 242 «Туризм».

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» – 1 рік і 4 місяці. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення. Термін навчання – 3 роки.
На факультеті також здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання (здобуття другої вищої освіти) на базі освітнього ступеня «Бакалавр». Форма навчання – заочна на місцях позадержавного замовлення.  Термін навчання – 2 роки.

Спеціальності підготовки фахівців:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
- 024 «Хореографія»
- 242 «Туризм».

На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими ліцензованими спеціальностями.

Факультет проводить підвищення кваліфікації сфери «Фізична культура і спорт»:

- вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл;
- викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації;
- викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації;
- тренерів-викладачів з різних видів спорту;
- фахівців структур управління закладами та організаціями сфери фізичної культури і спорту.

Навчання вказаних категорій фахівців здійснюється за окремими навчальними планами. Термін навчання – 2 тижні. По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого зразка.
На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у сфері освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Перспективними напрямками розвитку факультету є:
1. Розширення кількості та удосконалення змісту освітніх програм за ліцензованими спеціальностями.
2. Запровадження елементів дистанційного навчання у процес підготовки фахівців різних освітніх ступенів.
3. Підготовка навчальних посібників для студентів заочної форми навчання.
4. Удосконалення змісту навчальних планів та програм для підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту.
5. Проведення роботи з інформування та залучення на навчання абітурієнтів, в тому числі іноземних громадян.


Адреса деканату:
вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79008 (головний корпус ЛДУФК),
телефон (032) 255-32-05.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ