Плани-графіки проходження навчальних дисциплін Факультету туризму (1-5 курси)

Перший курс

Вища математика (лекції)

Елементи фінансової математики

Тема 7. Функції

Тема 9. Диференціальне числення

Тема 10. Інтегральне числення

Тема 11. Визначений інтеграл і його застосування

Тема 12. Числові ряди

Тема 13. Функціональні ряди

Тема 14. Функції багатьох змінних

Тема 15. Диференціальні рівняння

Перелік залікових питань з дисципліни «Вища математика»

План-графік проходження навчальної дисципліни "вища математика" для студентів I курсу факультету туризму спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

11, 12 ГРС

План-графік проходження навчальної дисципліни"Фізичне виховання" І - курс, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

План-графік проходження навчальної дисципліни «Біохімія» 1 курс, факультет туризму Спеціальність: 241 готельно-ресторанна справа

План-графік вивчення навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології" Для студентів 1-го курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

План-графік проходження навчальної дисципліни “Основи дизайну та інженерної графіки” для студентів 1го курсу факультету туризму спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”

План-графік проходження навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (англійська), готельно-ресторанна справа, I курс

План-графік проходження навчальної дисципліни «Історія України» для студентів першого курсу факультету туризму (спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Економічна теорія" (І курс, спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Мікробіологія» 1 курс, факультет туризму спеціальність 241 готельно-ресторання справа

11 М

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (І - курс, спеціальність 073- Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація краєзнавчо-туристичної роботи" (1 Курс. 073 Менеджмент)"

План-графік проходження навчальної дисципліни "Основи риторики" для студентів 1 курсу факультету туризму спеціальності 073 - "Менеджмент"

План-графік проходження навчальної дисципліни «Історія України» для студентів першого курсу факультету туризму (спеціальність: 073 «Менеджмент»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Макроекономіка" (1 курс, спеціальність 073 «Менеджмент»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Регіональна економіка"(І курс, спеціальність 073 Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Українська мова професійного спілкування», (курс І, спеціальність «менеджмент»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Спортивні міжнародні організації, І курс, 073 Менеджмент, група 11М, факультет туризму

11, 12 Т

План-графік проходження навчальної дисципліни "Основи риторики" для студентів 1 курсу факультету туризму спеціальності 242 - "Туризм"

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для студентів 1 курсу факультету туризму спеціальності 242 «Туризм»

План-графік проходження навчальної дисципліни «Історія України» для студентів першого курсу факультету туризму (спеціальність: 242 «Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Геогрфія України", I курс, Туризм

План-графік проходження навчальної дисципліни "Основи туризмознавства". 1 Курс. 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Основи підприємницької діяльності" Для студентів І курсу спеціальності 242 «Туризм»

План-графік проходження навчальної дисципліни «Українська мова професійного спілкування», курс І, спеціальність «туризм»

 

Другий курс

21М

План-графік проходження навчальної дисципліни "Філософія" (2 курс, "Менеджмент")

План-графік проходження навчальної дисципліни "Політологія" (2 курс, "Менеджмент")

План-графік проходження навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (Менеджмент ІІ курс)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини" (2 курс, спеціальність 073 «Менеджмент»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Основи менеджменту», (ІІ курс, спеціальність - 073 "Менеджмент")

План-графік проходження навчальної дисципліни «Статистика», (2 курс "Менеджмент")

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (2 курс, легка атлетика)за спеціальністю 241- «Готельно-ресторанна справа», 073 – «Менеджмент».

План-графік проходження навчальної дисципліни “Рекреаційно-оздоровча діяльність” 2 курс факультету туризму Спеціальності 073 “Менеджмент”

План-графік проходження навчальної дисципліни "Туристичне країнознавство" (ІІ курс спеціальності 073 "Менеджмент")

21, 22 ГРС

План-графік проходження навчальної дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" (ІІ курс, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа")

План-графік проходження навчальної дисципліни "Правознавство" (для студентів 2 курсу факультету туризмуспеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Психологія" (для 2 курсу ГРС)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства»для студентів 2 курсу факультету туризмуспеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

План-графік проходження навчальної дисципліни Туристичне країнознавство (ІІ курс спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа")

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація готельного господарства»для студентів 2 курсу факультету туризмуСпеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства»для студентів 2 курсу факультету туризмуспеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

План-графік проходження навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (англійська, II курсГРС)

21, 22 Т

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація анімаційної діяльності" (Модуль 1 Варіант 2)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація анімаційної діяльності" (екзаменаційні питання)

План-графік проходження навчальної дисципліни спеціалізація "Плавання" (2 курс, спеціальність 242 –Туризм) Кафедра водних та неолімпійських видів спорту

План-графік проходження навчальної дисципліни "Туризмологія" (Магістратура І курс спеціальності 242 Туризм"

План-графік проходження навчальної дисципліни "Історія туризму"

План-графік проходження навчальної дисципліни з іноземної (англ.) мови професійного спрямування для студентів ІІ курсу спеціальності «Туризм»

План-графік проходження навчальної дисципліни "Політологія", (2 курс, туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Філософія", (2 курс, туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Екологія", (2 Курс. 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Статистика», (2 курс Туризм)

 

Третій курс

31М

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фізичне виховання" (ІII- курс, спеціальність 073-Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів 3 курсу факультету туризму Спеціальності 073 «Менеджмент»

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» для студентів 3 курсу факультету туризму спеціальності 073Менеджмент

План-графік проходження навчальної дисципліни "Економічний аналіз діяльності підприємства" (ІІІ курс, спеціальність 073 Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" (ІІІ курс,спеціальність - 073 Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація виробництва" (ІІІ курс,спеціальність - 073 Менеджмент)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Управління персоналом" (3 курс, спеціальність 073 «Менеджмент»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фіскальна політика" (3 курс, спеціальність 073 «Менеджмент»)

31, 32 ГРС

План-графік проходження навчальної дисципліни "Організація туристичних подорожей", (3 курс, спеціальність готельно-ресторанна справа)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Основи менеджменту», (ІІІ курс, спеціальність - 241 Готельно-ресторанна справа)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Статистика», (3 курс «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фінанси і бухгалтерський облік у ГРГ" (3 курс, готельно-ресторанна справа)

План-графік проходження навчальної дисципліни “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” (для студентів 3го курсу факультету туризму, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація барної справи» (для студентів 3 курсу факультету туризму спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Етнічні особливості гостинності» (для студентів 3 курсу факультету туризму спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Фітнес і рекреація" (3 курс, ГРС, ф-т туризму)

31, 32 Т

План-графік проходження навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» (для студентів 3 курсу факультету туризму спеціальності 242 «Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни з іноземної (англ) мови професійного спрямування для студентів ІІІ курсу спеціальності «Туризм»

План-графік проходження навчальної дисципліни "Олімпійський туризм" (3 курс, спортивний менеджемент) за спеціальністю 242 (туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Сільський і екологічний туризм". (3 Курс. 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Комунікативний менеджмент" (3 курс спеціальність Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни “Маркетинг” (Курс 3, спеціальність 242«Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Правове регулювання туристичної діяльності"(ІІІ курс «туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Підвищення спортивної туристичної майстерності" (3 Курс. 242 Туризм)

 

Четвертий курс

41Т

План-графік проходження навчальної дисципліни «Менеджмент організацій», (4 курс «Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням", (Туризм ІV курс)

План-графік проходження навчальної дисципліни “Реклама і PR-технології в туризмі” (Курс 4, спеціальність 242«Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Підвищення туристично-спортивної майстерності" (4 Курс. 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Страхування та безпека в туризмі» (для студентів 4 курсу факультету туризму спеціальності 242 «Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Санітарія та гігієна туристичних комплексів"

41, 42 ГРС

План-графік проходження навчальної дисципліни «Інвестування готельно-ресторанного бізнесу» (для студентів 4 курсу факультету туризму Спеціальності 241 « Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність закладів індустрії гостинності» (для студентів 4 курсу факультету туризму спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Менеджмент організацій»,( 4 курс «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «PR та Інтернет технології в індустрії гостинності» (Курс 4, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Світовий ринок готельно-ресторанних послуг» (для студентів 4 курсу факультету туризму  спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Сталий розвиток індустрії гостинності» (для студентів 4 курсу факультету туризму спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Управління поведінкою споживача ГРС" (для 4 курсу ГРС)

 

П'ятий курс

 

Прграма державного іспиту з дисципліни "Іноземна мова" (для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, Спеціальність – 242 Туризм)

Прграма державного іспиту з дисципліни "Іноземна мова" (для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, Спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа)

51Т

План-графік проходження навчальної дисципліни "Туризмологія" (Магістратура І курс спеціальності 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни «Комп’ютерні та інформаційні технології» (для дистанційного навчання студентів 5 курсу спеціалізації «Туризм» з 11.03.20 по 13.04.20)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Міжнародне право" (V курс «туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Філософія для аспірантів та магістрантів"

План-графік проходження навчальної дисципліни "Регіональні туристичні дестинації". (5 Курс. 242 Туризм)

План-графік проходження навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент і маркетинг” (Курс 5, спеціальність 242«Туризм»)

План-графік проходження навчальної дисципліни "Психологія управління" (для 5 курсу Туризм)

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ