Разові спеціалізовані вчені ради

Разова СВР ДФ 35.829.001

Анохін Євген Дмитрович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Модернізація спортивно-масової роботи у вищих військових навчальних закладах для формування ціннісного ставлення курсантів до фізичного вдосконалення

Наукові керівники: Романчук С.В, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Завидівська Н. Н., професор кафедри теорії і методики фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №566 від 24.05.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента Ольхового О. М.

Відгук опонента Єдинака Г.А.

Відеозапис захисту Анохіна Є. Д.

Аудіозапис захисту Анохіна Є. Д.

 

Разова СВР ДФ 35.829.002

Небожук Олег Романович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Удосконалення фізичної підготовки курсантів військових коледжів сержантського складу

Наукові керівники: Федак С.С, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Маланчук Г.Г., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наказ МОН України №566 від 24.05.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента Ольхового О. М.

Відгук опонента Мельнікова А. В.

Відеозапис захисту Небожука О. Р.

Аудіозапис захисту Небожука О. Р.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ