Разові спеціалізовані вчені ради

Разова СВР ДФ 35.829.004

Согор Олег Юрійович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Удосконалення структури та змісту підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні

Наукові керівник: Семеряк З.С, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України № 1214 від 10.11.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента

Відгук опонента

Відеозапис захисту Согора О.Ю.

Аудіо захисту Согора О.Ю.

 

Разова СВР ДФ 35.829.003

Лашта Віктор Богданович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Удосконалення фізичної підготовленості кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів

Наукові керівники: Федак Сергій Сергійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Ханікянц Олена Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України № 1013 від 22.09.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента Єдинака Г.А.

Відгук опонента Мельнікова А. В.

Відеозапис захисту Лашти В. Б.

Аудіозапис захисту Лашти В. Б.

 

Разова СВР ДФ 35.829.002

Небожук Олег Романович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Удосконалення фізичної підготовки курсантів військових коледжів сержантського складу

Наукові керівники: Федак С.С, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Маланчук Г.Г., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наказ МОН України №566 від 24.05.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента Ольхового О. М.

Відгук опонента Мельнікова А. В.

Відеозапис захисту Небожука О. Р.

Аудіозапис захисту Небожука О. Р.

 

Разова СВР ДФ 35.829.001

Анохін Євген Дмитрович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації: Модернізація спортивно-масової роботи у вищих військових навчальних закладах для формування ціннісного ставлення курсантів до фізичного вдосконалення

Наукові керівники: Романчук С.В, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Завидівська Н. Н., професор кафедри теорії і методики фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №566 від 24.05.2021р.

Анотація

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгук опонента Ольхового О. М.

Відгук опонента Єдинака Г.А.

Відеозапис захисту Анохіна Є. Д.

Аудіозапис захисту Анохіна Є. Д.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ