Голова ради:

1. Бріскін Юрій Аркадійович, д. н. із фіз. вих, професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.01.

Заступник голови:

2. Боднар Іванна Романівна, д. н. з фіз. вих, професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.02.

Вчений секретар:

3. Вовканич Андрій Степанович, к. біол. н., професор, проректор з науки та зовнішніх зв’язків, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.03.

Члени ради:

4. Андрійчук Ольга Ярославівна, д. н. з фіз. вих., доцент, професор кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.03;

5. Борецький Юрій Романович, д. біол. н., с. н. с., завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.03;

6. Виноградський Богдан Анатолійович, д. н. з фіз. вих., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.02;

7. Данилевич Мирослава Василівна,д. пед. н., доцент, декан факультету фізичної терапії та ерготерапії, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.02;

8. Дяченко Андрій Юрійович, д. н. з фіз. вих., професор, професор кафедри, Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність 24.00.01;

9. Заневський Ігор Пилипович, д. т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.01;

10. Магльований Анатолій Васильович, д. біол. н., професор, проректор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 24.00.02;

11. Мазепа Марія Андріївна, д. мед. н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.03;

12. Одинець Тетяна Євгенівна,д. н. з фіз. вих., професор, професор кафедри, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 24.00.03;

13. Павлова Юлія Олександрівна, д. н. з фіз. вих, с.н.с., професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.03;

14. Передерій Аліна Володимирівна, д. н. з фіз. вих, доцент, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.01;

15. Пітин Мар’ян Петрович, д. н. з фіз. вих., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.03;

16. Приступа Євген Никодимович, д. пед. н., професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.02;

17. Рибак Олег Юрійович, д. н. з фіз. вих., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, спеціальність 24.00.01;

18. Романчук Сергій Вікторович, д. н. з фіз. вих, професор, начальник кафедри, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, спеціальність 24.00.02.

19.Тищенко Валерія Олексіївна, д. н. з фіз. вих, професор, професор кафедри, Запорізький національний університет, спеціальність 24.00.01.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ