Перелік документів, які необхідні для вступу

• копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта або ID-картки та додаток до неї);

• копія ідентифікаційного коду;

• копія (оригінал) документу державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, або освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

• п’ять кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

• ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка;

• сертифікат відповідного рівня єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови для спеціальностей: 024 Хореографія, 073 Менеджмент; 227 Фізична терапія, ерготерапія, 242 Туризм;

• документи, які підтверджують право вступника на пільги;

• папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотною адресою.

• медична довідка за формою 086-о (окрім випускників ЛДУФК ім. Івана Боберського поточного року);

• до університету зараховуються особи, які немають протипоказань за станом здоров’я до фізичних навантажень (спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія) та не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ