Здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ:
01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво»,
07 «Управління та адміністрування»,
22 «Охорона здоров’я, 24 «Сфера обслуговування»

Зарахування для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» здійснюється на скорочений термін навчання за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), вступних випробувань

Вага конкурсного показника

Курс зарахування

денна/заочна

 

 

014.11
Середня освіта
(Фізична культура)

 

 

1. ЗНО з української мови*

0,25

 

 

 

2/3

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий іспит
«Основи теорії та методики фізичного виховання»

0,5

 

 

017 Фізична культура і спорт

 

 

1. ЗНО з української мови*

0,25

 

Споріднені спеціальності 3/4

Не споріднені спеціальності 2/32. ЗНО з історії України* 0,25
3. Фаховий іспит
«Основи теорії та методики спортивного тренування»
0,5

 

 

024 Хореографія

 

 

1. ЗНО з української мови
та літератури*

0,25

 

 

2/3

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий комплексний іспит «Хореографія»

0,5

 

 

073 Менеджмент

 

 

1. ЗНО з української мови
та літератури*

0,25

 

 

2/3

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий іспит
«Менеджмент»

0,5

 

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

 

1. ЗНО з української мови*

0,25

 

 

2/-

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий іспит
«Медико-біологічні основи
здоров’я людини»

0,5

 

 

241 Готельно-ресторанна справа

 

 

1. ЗНО з української мови
та літератури*

0,25

 

 

 

2/3

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий іспит
«Готельно-ресторанна справа»

0,5

 

 

242 Туризм

 

 

1. ЗНО з української мови
та літератури*

0,25

 

 

2/3

 

 

2. ЗНО з історії України*

0,25

3. Фаховий іспит
«Організація туристичної діяльності»

0,5

* – або вступний іспит (для вступників, яким надано таке право згідно з розділом VIІІ Правил прийому

Особи, які вступають на неспоріднену спеціальність, зараховуються на скорочений термін навчання лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Зарахування на неспоріднену спеціальність проходить на конкурсній основі за результатами двох ЗНО (перший – збігається з першим предметом, зазначеним у таблиці, другий – на вибір вступника) та фахового вступного випробування.

 

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2020 - 2021 навчальний рік

Розклад, сформовані списки груп та результати вступних випробувань

Списки рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ