Перелік документів

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта або ID-картки та додаток до неї);

копія ідентифікаційного коду;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

ксерокопія приписного посвідчення або військового квитка;

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за квотами (за наявності);

папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотною адресою;

медичну довідку за формою 086 та довідку про відсутність протипоказів за станом здоров’я до фізичних навантажень (за підписом та печаткою лікаря зі спортивної медицини) для вступу на спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія»з неспорідненої спеціальності, які подаються голові екзаменаційної комісії при вступі.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ