Перелік документів

1. копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

2. документ державного зразка про раніше здобутий освітній, освітньо-кваліфікаційнийрівень (диплом), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;

3. чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

4. папка на зав’язку та два конверти по Україні із зворотною адресою;

5. медичну довідку за формою 086 (за підписом та печаткою лікаря).

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ