Перше вересня і REHAB проект

Традиційно в перший календарний день осені у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбулися феєричні урочистості з нагоди  початку нового навчального року. На свято завітали батьки, студенти, почесні гості та професорсько-викладацький колектив.

В урочистостях взяли участь Перший проректор, професор Федір Музика, проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків, професор Андрій Вовканич, декан факультету педагогічної освіти, доцент Роман Петрина, декан факультету фізичної культури та спорту, доцент Ігор Ріпак, декан факультету фізичної терапії та ерготерапії, доцент Мирослава Данилевич, декан факультету туризму, доцент Володимир Холявка і декан факультету післядипломної та заочної освіти, професор Олег Сидорко, доцент, відповідальний за спортивну роботу, президент спортивного клубу «СКІФ» Володимир Левків.Із привітанням виступив ректор Університету – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор Євген Приступа. Ректор  привітав усіх з початком навчального року та повідомив усім що в нашому університеті реалізується проект програми Еразмус «Інноваційна реабілітаційна освіта - впровадження нових магістерських програм в Україні» REHAB, 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Особливу увагу  Євген Никодимович приділив можливостям які розкриваються перед студентами в рамках  реалізації  проекту. Наголосив, щоб студенти активно долучалися до проекту REHAB. 
Проректор з НР та ЗЗ, координатор проекту у ЛДУФК Андрій Вовканич,  ознайомив гостей з цілями, завданнями проекту, очікуваними результатами та   партнерами проекту від  України та ЄС.

Маленький інформаційний банер при вході у наш Університет інформує всіх відвідувачів, що у ЛДУФК ім. Івана Боберського  реалізується проект REHAB.

1st September and REHAB project

Traditionally, on the first calendar day of the autumn, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj held a fairytale celebration on the occasion of the beginning of the new academic year. Parents, students, honour guests and the teaching staff welcomed the holiday.
The festivities were attended by First Vice-Rector, Professor Fedir Muzyka, Vice-Rector on Science  and External Relations, Professor Andrii Vovkanych, Dean of the Pedagogical Education faculty, Associate Professor Roman Petryna, Dean of the Physical Education and Sports faculty, Associate Professor Ihor Ripak, Dean of the Physical therapy, occupational therapy faculty, Associate Professor Myroslava Danylevych, Dean of the Tourism faculty, Associate Professor Volodymyr Kholiavka and Dean of the Postgraduate and Distance Education Faculty, Professor Oleh Sydorko, Associate Professor in charge of sports work, President of Sport Club SKIF Volodymyr Levkiv.
The Rector of the University - Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Yevhen Prystupa speaking with a welcoming speech. The Rector congratulated everyone on the beginning of the academic year and informed everyone that within the framework  of   Erasmus ₊ programe the Project “Innovative Rehabilitation Education - Introduction of New Master Degree Programs in Ukraine” (REHAB) 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP is being implemented at our university. Yevhen Prystupa paid special attention to the opportunities that are open to students in the framework of the project. He emphasized that students have actively involved in the project REHAB .
Vice-Rector on Science and External Relations, project coordinator at LSUPC, Professor Andrii Vovkanych informed the guests about the goals, objectives of the project, expected results and project partners from Ukraine and the EU .
The information banner at the entrance to our University informs all visitors that in Lviv state university of physical culture named after Ivan Boberskyj is implementing the REHAB project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.

Go back